røros: Lufthavnsjef Stig Moen ved Røros Lufthavn forteller at det reiste 21.270 passasjerer med rutefly til og fra Røros i fjor, mens tilsvarende tall for 2013 var 21.848.

– Trafikktallene for 2013 var eksepsjonelt gode med en økning på 25 prosent. Statistikken viser også at Norwegian Travel Workshop i april 2013 ga en solid passasjerøkning. Forskjellen mellom april i fjor og april 2013 er på drøyt 400 passasjerer - og der har vi langt på vei nedgangen i 2014. Den var på drøyt 580 passasjerer, forteller Stig Moen.

Han legger til at de tre siste av fjorårets måneder var litt svakere enn tilsvarende måneder året før, men at årets tre første måneder hadde større trafikk i 2014 enn i 2013.

Flere årsaker

Bortsett fra det nevnte Norwegian Travel Workshop, kan ikke Stig Moen peke på konkrete årsaker til at passasjerantallet har hatt en liten nedgang.

– Det er nok en kombinasjon av flere ting. Dette er ingen dramatisk nedgang, sjøl om vi sjølsagt ønsker at trafikken skal øke jevnt og trutt. Med to daglige anløp skal vi være fornøyd med mellom 21.-22.000 passasjerer årlig. Det er et brukbart belegg, sier Moen, som imidlertid kunne tenkt seg et snitt på 2.000 reisende i måneden.

– Et passasjertall på mye over 25.000 i året er nesten urealistisk hvis ikke kurs- og konferansemarkedet «tar helt av», sier han.

Sommer-nedgang

I fjor - som tidligere år - er sommermånedene forholdsvis rolig, sjøl om juni sist sommer representerte en ganske stor økning i forhold til året før.

– Om sommeren tar næringslivet ferie og da er det naturlig at trafikken går noe ned. Det er der vi håper at vi sammen med reiselivet kan friste med fritids- og opplevelsesturer til Rørosregionen, sier han.

Moen tror også at det ligger et potensiale i de mange store arrangementene i Rørosregionen.

– Julemarkedet i desember ga tilnærmet fulle fly. Vi vet også at andre arrangement som Femundløpet, martnan, Vinterfestspill og Elden for å nevne de faste - og ikke minst NM på ski som kommer ganske så fort - kan være med på å øke aktiviteten på flyplassen. Nå kan Widerøe benytte en 50-seter uten vesentlig kostnadsøkning, og det innebærer en solid kapasitetsøkning. Men en må være ute i god tid for å få tilgang til større fly, sier Moen.

Dagcharter

Han ser også en mulighet i et opplegg der passasjerer fraktes til Røros om morgenen og fra Røros om kvelden ved spesielle anledninger - som de store arrangementene.

– Det er noe vi må spille inn til reiselivsnæringa og til flyselskapet. Bakgrunnen er at det kan være vanskelig å få overnatting i disse periodene, sier Moen.

Lite chartertrafikk

I 2014 var det ikke mer enn 328 charterpassasjerer - 316 av dem fra et charteropplegg til Stockholm i mars. Året før var antallet 500.

– Chartertrafikken utenom mars har kun vært enkeltpersoner med eget chartret fly. Jeg har et ønske for 2015 om mer chartertrafikk, men det er et tøft marked. Det eneste vi vet om hittil er to større fly i mars. Ideelt kunne jeg tenke meg langweekend-chartere én gang i måneden, sier Moen, som understreker at det viktigste for 2015 er at næringslivet i regionen har fortsatt stor aktivitet.

– Lokalt næringsliv vil alltid være våre viktigste kunder, det håper vi fortsetter utover i det nye året, sier han.