røros: Som innledere til debatten kommer blant andre:Heidi Greni, Stortingsrepresentant for SP.Lars Haltbrekken, leder av Naturvernforbundet.Jan Håvard Refsethås, ordfører i Holtålen kommune.Idar Bransfjell, reineier, Brekken.

I tillegg oppfordrer arrangørene at representanter for blant annet lensmannsetaten, turistnæringa og ikke minst snøscooterklubbene til å stille med sine representanter for en frisk og utfyllende debatt om ny norsk snøscooterpolitikk.

Ordstyrer er tidligere journalist i NRK og Arbeidets Rett, Ragnhild Dåsnes fra Os.

Bakgrunn for møtet er at Regjeringa godkjente i slutten av november Stortingsproposisjon 35 L om «Endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag». Forslaget vil, dersom det blir vedtatt, gjøre fornøyelseskjøring med snøscooter lovlig.

- 2015 er friluftslivets år. Regjeringas mål med denne kampanjen er for god folkehelse og for å få flere til å bruke naturen. Det mange liker å kalle folkehelse på grønn resept. Målsettinga er å få barnefamilier, ressurssvake og nye nordmenn til å komme seg ut og drive et aktivt friluftsliv, å gi unge gode friluftsvaner. Barn, unge og deres foreldre er blant de minst aktive friluftsbrukere i dag. Bedre blir det neppe med den nye snøscooterloven som Regjeringa ønsker å innføre i Friluftslivets år.Her blir det mange momenter innen samme sak å debattere på folkemøtet på Rørosmuseet, inviterer leder i Naturvernforbundet på Rørosregionen, Roald Evensen.