For tidlig å gi klare kraft-svar

Både Eidsivas prosjektleder Terje Sørlie og de politiske listetoppene poengterte at det er noen måneder for tidlig til å kunne gi svar om konsekvensene av en kraftutbygging på Tolga.

Både Eidsivas prosjektleder Terje Sørlie og de politiske listetoppene poengterte at det er noen måneder for tidlig til å kunne gi svar om konsekvensene av en kraftutbygging på Tolga. Foto:

Artikkelen er over 7 år gammel

Glåmas venner ville ha klare politikersvar om kraftutbyggingen. Det fikk de ikke på torsdagskveldens åpne møte.

DEL

Både Eidsivas prosjektleder Terje Sørlie og de fem lokalpolitikerne understreket at det er noen måneder for tidlig til å kunne gi fyllestgjørende svar om konsekvensene. Først om en et par måneder vil de ulike utredningsrapportene ligge på bordet.

Likevel gjorde både Jakob Trøan og Per Urseth i venneforeningen iherdige forsøk på å uteske paneldeltakerne om klare ja eller nei. For dem var det viktig å få fram eventuelle ulikheter i syn nå før valget.

De ble møtt med følgende retoriske hjertesukk av SVs Bjørnar Tollan Jordet:

- Jeg må si det er spesielt med folk som ønsker seg politikere som skal gi konkrete svar på det som fortsatt er et særdeles usikkert grunnlag.

De andre listetoppene uttalte omtrent det samme; at det er umulig å ta klar stilling til det som er på hypoteseplanet. Alle sto støtt på tidligere standpunkter og uttalelser.

- Sier vi ja eller nei i dag, har vi i realiteten avskåret oss fra den kommende debatten, sa Marit Smedaas Andersen fra Frie Velgere.

Penger og miljø

Det lite som skiller partiene i hovedsyn på kraftutbyggingen. Samtlige ser utbygging som positiv for Tolga. Ikke bare fordi den vil tilføre kommunen årlige inntekter på mellom 4,5 og 6,5 millioner (tall fra Eidsiva), men også fordi den åpner nye muligheter:

- Ikke minst er det viktig med signaleffekten av at nå skjer det noe stort i kommunen vår. Utbygging åpner også muligheter for andre bransjer, sa Sps Ragnhild Aashaug.

- Inntektene er viktige. Kanskje de kan eliminere eiendomsskatten, mente Marit Smedaas Andersen.

- Min positive holdning til kraftplanene er ikke bare tuftet på mer penger i kassa. Miljøperspektivet er like viktig. Denne utbyggingen gjør at vi kan redusere CO2-utslipp tilsvarende 30.000 biler, understreket Tollan Jordet.

- For meg er næringsutvikling særdeles viktig. En utbygging vil gi en ny giv for både Tolga og regionen. Vi har dessuten en kommunekasse som trenger påfyll, minte Arbeiderpartiets Per Gunnar Bakken om.

Panelet ble utfordret på nok et hypotetisk spørsmål; om de vil støtte en utbygging hvis Tolga skulle ble en del av en storkommune om få år. Ingen av listetoppene gjorde noen reservasjoner.

- Blir det sammenslutning, kommer utbyggingen uansett regionen til gode, poengterte Per Gunnar Bakken.

Folkeavstemming

De to ordførerkandidatene, Bjørnar Tollan Jordet og Ragnhild Aashaug, var i hovedsak samstemte, men grunnleggende uenige om ett punkt:

- Dette er en så stor sak for Tolga at vi vil involvere innbyggerne gjennom en rådgivende folkeavstemming, sa SVs ordførerkandidat.

- Helt uenig, repliserte Aashaug, - dette er en sak som er uegnet for folkeavstemming, i og med at de negative konsekvensene rammer noen ganske få. Som politikere skal vi ivareta interessene til denne gruppa også. Og; vi er faktisk valgt for å kunne ta upopulære avgjørelser også.

Ulne spørsmål gir ulne svar

Jakob Trøan oppsummerte møtet på denne måten:

- Det kom ikke fram så mye nytt, men litt klokere ble vi. Og til politikernes forsvar:Ulne svar kan jo skyldes at også spørsmålene er litt ulne...

Knapt 30 tilhørere hadde møtt opp for å høre politikernes svar. Tidligere alvdals-ordfører Per Hvamstad ledet møtet.

Artikkeltags