Foretok laksetelling i Gaula

LAKSEN ER TELLET: Laksen i Gaula har blitt registrert. Her er bilde av fangst av stamlaks i Haltdalen fra 2003. Arkivfoto: Hans Inge Moan

LAKSEN ER TELLET: Laksen i Gaula har blitt registrert. Her er bilde av fangst av stamlaks i Haltdalen fra 2003. Arkivfoto: Hans Inge Moan Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

En gytefiskregistrering ble i september gjennomført i Gaula for å se om laksen står å «stanger» ved Hyttfossen.

DEL

Det er vurdert å åpne vandringsveien for laksen videre fra Hyttfossen og videre oppover Gaula. Laksen klarer å vandre 100 kilometer fra sjøen, men kommer til et absolutt hinder i Hyttelva. Det vurderes her å lage fisketrapp. I den forbindelse er det foretatt en undersøkelse om hvor laksen står rett før gyting.

Gytefiskregisteringen er gjort av Skandinavisk Naturovervåkning på oppdrag fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag etter initiativ fra Gaula fellesforvaltning.

Den 16. september ble gytefiskregistering gjennomført ved at tre personer (drivtellere) svømte strekningen fra Hyttfossen til Eggafossen, en strekning på fem kilometer.

- Det ble observert kun to laks i fossen nedenfor Hyttfossen og ned til Eafossen. Observasjonsforholdene er litt vanskelig i Hyttfossen, og noe laks kan ha unngått å bli registrert. Om det hadde vært større ansamlinger av laks under Hyttfossen ville det derimot blitt oppdaget, skrives det i rapporten fra Skandinavisk Naturovervåkning.

De tror at bakgrunnen for at det ikke ble funnet mere fisk ved selve Hyttfossen er at fisken har snudd ved hinderet for så å finne et godt gyteområde lenger ned. Dette er i samsvar med hva man har observert i andre elver. Tilsammen ble det funnet tre ganger så mye gyteklar fisk på den fem kilometer lange strekningen som ved Støren til Lundamo registrert noen dager før.

- Det er vanskelig ut fra den foreliggende undersøkelsen å si noe om fisk ville ha vandret videre opp i vassdraget om vandringsveien forbi Hyttfossen hadde vært åpen. Åpner man derimot vandringsveien vil laksen trolig raskt spre seg videre oppover vassdraget, slik det er registrert i en rekke andre elver. Ligger gyte- og oppvekstforholdene til rette på strekningen overfor Hyttfossen vil det relativt faskt etablere produksjon av laks også på disse strekningene. Denne undersøkelsen har derimot ikke sett på potensialet for produksjon av laks videre opp i vassdraget, skrives det i slutten av rapporten.

Artikkeltags