Fornøyd etter "arkiv-møtene"

Berit Nordseth Moen (H) og Bersvend Salbu (SV) fra Tynset syntes det var et konstruktivt møte med statssekretær Knut Olav Åmås (H) i Kulturdepartementet. Til venstre ser vi stortingsrepresentant Gunnar A. Gundersen (H).

Berit Nordseth Moen (H) og Bersvend Salbu (SV) fra Tynset syntes det var et konstruktivt møte med statssekretær Knut Olav Åmås (H) i Kulturdepartementet. Til venstre ser vi stortingsrepresentant Gunnar A. Gundersen (H). Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Leder i Tynset Høyre, Berit Nordseth Moen, er godt fornøyd etter "arkiv-møtene" i Oslo mandag formiddag.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Statssekretæren i kulturdepartementet, Knut Olav Åmås, møtte delegasjonen sammen med fem byråkrater fra Kulturdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. De fikk ingen konkrete lovnader, men Høyre-leder Nordseth Moen er glad for det store mannskapet de møtte i departementet. Senere på dagen møtte de også politisk rådgiver Magnus thue i Kunnskapsdepartementet, som har ansvaret for utdanning av medarbeidere til et framtidig arkiv.

- Det jobbes med saken

- Det viser at byråkratene jobber med saken. Vi ble forsikret om at det allerede jobbes seriøst med KS2-rapporten som ble overlevert departementet for ei drøy uke siden. Dette er folk som kjenner saken. Det er nettopp det vi ønsker, framdrift i prosjektet slik at vi kan få realisert det så snart som råd er. Det betyr byggestart i 2015, sier Nordseth Moen.

KS2-rapporten ble overlevert fra Holte Consulting for ei drøy uke siden. Denne pekte på noen svakheter i arkivprosjektet, og skisserte fire alternativer framover.

Nordseth Moen hadde med seg mange som ivrer for arkivplanene på Tynset. Stortingsrepresentant Gunnar A. Gundersen for Høyre og hans vararepresentant Rangdi W. Krogstad, næringssjef Kjetil Reinskou som også er engasjert i Røros Høyre, Fremskrittspartiets Arne Georg Aunøien fra Tynset, Kjetil Leteng, leder i Næringsforum Fjellregionen og ordfører Bersvend Salbu (SV).

Fornøyd ordfører

Ordfører Salbu var også godt fornøyd med møtet i departementene.

- Det var et positivt møte med departementet, som møtte med flere byråkrater som jobber med saken. Men det gjenstår mye politisk arbeid for å få dette på plass, sier Salbu. Han inviterte hele forsamlinga til Tynset.

Forsiktig statssekretær

Statssekretær Knut Olav Åmås i Kulturdepartementet kunne ikke komme med noen lovnader til sine gjester.

- Hvilke signaler ga du til arkiv-delegasjonen?

- Jeg kunne ikke gi noen konkrete signaler om budsjett eller tidspunkt for når vi har en vurdering klar. Vi bruker ganske mye krefter på å jobbve oss gjennom KS2, og vi skal innhente merknader fra Statsbygg. Så snart det er gjort skal vi i politisk ledelse se på om det er nødvendig med omprosjektering og lage ei ny kostnadsramme for prosjektet. Ellers er det en budsjettsak for regjeirnga. Den kan vi ikke kom før 2015 budsjettet er klart.

- Kan det være et tema i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i vår?

- Jeg kan ikke si noe om det er et tema. Mange saker blir vurdert i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, men det er få saker som kommer med i den runden.

- Hva har politisk ledelse lest ut av KS2- rapporten så langt?

- Det er litt for tidlig å si etter bare ei uke. Men vi har merket oss fire forskjellige scenarier for gjennomføring, fra å kjøre prosjektet som foreligger, til den andre ytterligheten som innebære omprosjektering. Alle scenarier baseres på at prosjektet blir videreført.

- Hvor mye haster det å gjennomføre prosjektet?

- Arkivverket peker på at det er et stort etterslep når det gelder helsearkivmottak. Vi må se litt på tidsaspektet, sier Åmås. Han viser for øvrig til Arkivverket når det gjelder kapasitet. Åmås registrerer stort engasjement for saken.

Artikkeltags