Forprosjektet ut på anbud nå

SØRHUSJORDET: Fra en tidligere befaring på Sørhusjordet. Alvdalsrådmann Erling Straalberg forteller at formannskap og kommunestyre skal ha saken som handler om framdrift i skole- og flerbrukshallbygginga på sakskartet i løpet av måneden. Nå er forprosjektet lyst ut på anbud.  (Akrivfoto: Erland Vingelsgård)

SØRHUSJORDET: Fra en tidligere befaring på Sørhusjordet. Alvdalsrådmann Erling Straalberg forteller at formannskap og kommunestyre skal ha saken som handler om framdrift i skole- og flerbrukshallbygginga på sakskartet i løpet av måneden. Nå er forprosjektet lyst ut på anbud. (Akrivfoto: Erland Vingelsgård)

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Forprosjektet til skole og flerbrukshall i Alvdal lyses i disse dager ut på anbud. Det blir også en høringsrunde om beliggenheten av hallen.

DEL

ALVDAL: Kommunestyret har bestemt at beliggenheten av hallen skal ut på høring. Denne høringa vil komme til sommeren.

Rådmann Erling Straalberg forteller at framdrifta i prosjektet kommer i en sak for formannskap og kommunestyre i slutten av januar. Formannskapet har møte 22. januar, og kommunestyret møtes 29. januar.

Har lyst ut jobben

Forprosjektjobben er nå ute på Doffin, og ifølge Straalberg vil det bli klart rundt mars hvem det er som tildeles jobben med forprosjektet, som blant annet skal resultere i en skisse. Det er allerede laget et romprogram som tar for seg hvilke funksjoner som skal dekkes i en skole.

Ser på hallplasseringa

En del av forprosjektet blir også å utrede plasseringa av flerbrukshallen.

– Vi vet ikke om hallen skal ligge inntil den nye skolen på Sørhusjordet, eller ved samfunnshuset. Begge alternativer skal belyses gjennom forprosjektet, også de økonomiske sidene, sier rådmannen.

Han legger til at svømmehallen også er en bit av det hele.

Dyrere å flytte svømmehall

– Hvis skole og hall blir på Sørhusjordet, står svømmehallen igjen på samfunnshuset, med garderober og inngang. Velger vi å flytte bassenget til Sørhusjordet, så betyr det kostnader ut over hva det er tatt høyde for i økonomiplanen, fortsetter Straalberg.

Prislappen på skoleutbygginga i Alvdal er så langt 130-140 millioner kroner.

I juni vedtok kommunestyret at ved bygging av ny skole for første til sjuende trinn i Alvdal, skal de to eksisterende barneskolene Steigen og Plassen samlokaliseres til én felles skole, som lokaliseres på Sørhusjordet.

Ap ønsket mer utredning

Flertallet var knapt, ni mot åtte stemmer, da det ble prøvevotert mellom innstillingen og et Ap-forslag fra Johnny Hagen, som ønsket at lokaliseringen skulle komme etter at det var foretatt likeverdige utredninger av grunnforhold, arealbasert risiko og sårbarhet, og også kostnader, både for Steimoegga- og Sørhusjordet-alternativet.

Rapporten er klar

Firmaet Løvlien Georåd gjennomførte i november undersøkelser av grunnforholdene på Sørhusjordet.

Den foreløpige konklusjonen etterpå, var at tomta ble klassifisert som egnet til middels egnet for formålet skole og flerbrukshall. Den endelige rapporten sier middels egnet.

– Sluttrapporten er klar, og blir med som dokument til formannskap og kommunestyre når de skal behandle saken. I sluttrapporten går det nå fram at tomta er middels egnet, forklarer Straalberg.

Han sier at grunnen til dette, handler om avstanden ned til grunnfjellet.

– Peling til grunnfjell blir anbefalt, opplyser rådmannen, og legger til at det er regnet med en merkostnad på Sørhusjordet med bakgrunn i dette.

– Det sikre svaret kommer i forprosjektet, der fagfolk regner på det. Dette er kompliserte beregninger. Ennå kan vi ikke si hva som blir dyrere eller billigere, avslutter rådmann Erling Straalberg.

Artikkeltags