Forsvaret er i gang med å bygge opp Jegertroppen som skal bestå av vernepliktige, kvinnelige soldater. Fristen for å søke går ut førstkommende lørdag 1. mars. Til nå har 173 kvinner søkt seg til troppen, og Forsvaret ønsker enda flere søkere.

– Tjenesten i Jegertroppen er et unikt tilbud for dem som ønsker en virkelig stor utfordring i førstegangstjenesten, sier oberstløytnant John Hammersmark i Forsvarets spesialkommando.

Trenger bredde

Jegertroppen skal utdanne kvinnelige spesialsoldater til operativ tjeneste ved Forsvarets spesialkommando eller andre avdelinger i Forsvaret.

Norske spesialstyrker er allerede i dag blant de fremste i verden, noe de blant annet har vist gjennom drøye tolv år i Afghanistan. Behovet for spesialsoldater vil bare øke i en verden med et komplisert og stadig skiftende trusselbilde.

– Erfaringen fra Afghanistan viser at vi trenger alle personellkategorier. Ulikhetene mellom kjønnene og styrkene som kvinnene representerer, har høy verdi under operasjoner. Det øker mangfoldet og fleksibiliteten, sier Hammersmark.

Jobber tett

Jegertroppen er åpen for vernepliktige kvinner, og man kan søke selv om man ikke har gjennomført sesjon. For å kvalifisere til troppen, må kvinnene ha fylt 18 år og ha god vandel, helse og syn.

Det er Forsvarets spesialkommando som står for opptaket, og kvinnene som kommer til opptaket, får innkalling i april. Opptaksprøvene holdes i juli med et grovuttak som går over to dager. I løpet av disse dagene vil søkerne bli testet i en rekke øvelser, blant annet styrkeøvelser og landeveisløp.

– Evnen til å lære hurtig, prestere praktisk og teoretisk og være målbevisst er de viktigste grunnsteinene for å kunne løse de krevende oppdragene, sier Hammersmark.

Samarbeider med spesialsoldater

Jegertroppen skal jobbe tett og i små grupper. Tjenesten har oppklaring i urbant miljø som viktigste oppgave. Det betyr innhenting av informasjon om fienden gjennom ulike metoder.

– Jegertroppen skal kunne løse oppdrag selvstendig, i samarbeid med andre spesialsoldater og til støtte for konvensjonelle operasjoner, sier oberstløytnanten og legger til at kvinnene har de beste forutsetninger for å lykkes med videre forsvarstjeneste etter utdanningen i Jegertroppen.