røros: Nettbuss kjører skolerutene og lokalrutene i Røros etter oppdrag fra AtB.

– Nå har vi fått beskjed om å kutte åtte nye avganger fra i dag. Det betyr blant annet at ruta fra Røros til Hådalen blir borte - det samme gjør morgenruta fra Røros via Galåen og Håneset tilbake til Røros.

Kjører likevel

Når det gjelder bussen til Hådalen om morgenen, så kommer den fortsatt til å kjøre til Hådalen for å hente skoleelever, men operatøren får ikke lov til å ta med passasjerer utover til Hådalen.

– Det samme gjelder for bussen som så langt har gått på ettermiddagen fra Brekken til Røros - det er en returbuss etter skolekjøring fra Røros til Brekken, forteller Svendsen.

Alle skolerutene er åpne for vanlige reisende.

Mister Glåmos-Røros

Svendsen forteller at det ikke har vært mange passasjerer med de lokalrutene som nå legges ned.

– Den ruta vi kunne tenkt oss å opprettholde var bussen som går fra Glåmos til Røros klokka 14.10 - skolebussen. På denne ruta har vi hatt en god del passasjerer, blant annet skoleelever fra Glåmos som skal delta på ulike aktiviteter på Røros. Denne bussen kommer til å stoppe på Vintervollen - og har ikke lov til å ta med passasjerer videre - til tross for at bussen likevel skal tilbake til Røros. Det betyr at bussen skal gå tom med stengte dører fra Vintervollen til Røros. Vi har jobbet for å prøve å beholde denne ruta, og kommer til å jobbe videre med den saken. Men enn så lenge er det fra i dag ikke mulig å følge bussen fra Glåmos lenger enn til Vintervollen, forteller Svendsen, som også legger til at tre avganger mellom Glåmos og Jamtvollen er kuttet.

Ruta med korrespondanse mot Fæmund II til sommeren går som vanlig.

Vanskelig informasjon

Svendsen tror ikke at mange blir hardt rammet, og at skolerutetidene er godt kjent for de fleste.

– Et stort problem er imidlertid å finne informasjon om rutetidene. I den brosjyren AtB sendte i posten til alle husstander nylig var ikke skolerutene med. Når vi vet at det i Røros stort sett er bare skoleruter som er igjen, må publikum inn på AtB sine hjemmesider for å finne den fulle oversikten - eller ringe ruteopplysningen 177.

Utrolig

Per Matti Svendsen har kjørt buss og lagt opp bussruter i Rørosregionen i 35 år, og synes det er beklagelig at det skal ende slik det nå gjør.

– Det er AtB som har skrevet avtalene og lagt opplegget - vi gjør den jobben vi får beskjed om. Det er vanskelig å forstå at en skal kjøre buss med låst dør uten å ta med de som står i veikanten og vil med. Men slik er det, og vi har ingen anledning til å gjøre noe med det, sier Svendsen.