Fredag møttes Statens vegvesen og entreprenøren til byggemøte. Prosjektet går mot slutten, og i midten av september er de to strekningene klare.

Asfalt gjenstår

– Nå holder vi på med finpussen, før det blir asfaltlegging, forklarer daglig leder Knut Joar Harsjøen i Brødrene Harsjøen Entreprenørforretning AS på Tynset.

Entreprenøren har jobbet på anlegget i ett år nå. På Yset er det om lag én kilometer med veg som skal asfaltlegges, og på Ulset er det snakk om 700-800 meter.

Krevende strekning

Mellom Yset og Ulset er det drøyt fem kilometer, foreløpig uten gang- og sykkelveg. Når det blir gang- og sykkelveg her, er ikke klart.

– Det er tegnet linjer på et kart, men slik det ser ut nå, ligger det ingen spesifikke penger inne de neste ti årene, sier Knut Reistad. Han er vegvesenets prosjektleder på riksveg 3.

Han legger til at strekningen mellom Yset og Ulset er en lang og krevende strekning, der det blant annet ligger både kirke og kirkegård som det må tas hensyn til i planleggingen.

Skryter av lokalbefolkningen

Jobben med de to gang- og sykkelvegstrekningene på Kvikne har en prislapp på 11 millioner kroner. Byggeleder Lars Øvergård i Statens vegvesen er godt fornøyd med måten prosjektet har vært gjennomført på, og sier han er glad for lokalkunnskapen hos entreprenøren.

– Det er også all grunn til å skryte av dem som bor her; de har vært tålmodige, både med bråk og sprengning, legger han til.

Anleggsleder hos Harsjøen, Martin Tronslien, anslår at 10.000 kubikkmeter masse er tatt ut. Sprengt fjell kommer godt med når det skal bygges veg.

– I Vollsvingen har sikten nå blitt bedre, etter at det er sprengt fjell og fjernet masse, fortsetter Lars Øvergård.

– Kjører for hardt

Knut Reistad peker på et tilbakevendende problem når det gjelder prosjekter på riksveg 3:

– Det er mye trafikk, og det kjøres for hardt, konstaterer han.

I de to anleggsområdene er fartsgrensa satt til 60 kilometer i timen, men det er ikke alltid at sjåførene retter seg etter dette. Både yrkessjåfører og privatbilister kan være for harde på gassen gjennom anleggsområdene.