Lørdag hadde noen av medlemmene i Gauldal Gatebil tatt turen til Ålen for å vise fram bilene sine. Regnskurene gjorde sitt til at det ble et heller amputert show ved Statoilstasjonen, men noen frammøtte benyttet sjansen til å både se og høre litt mer om fenomenet gatebil.

I følge Wikipedia er en gatebil en betegnelse som vanligvis benyttes på en bil som er modifisert etter eierens smak, men fortsatt godkjent for bruk på offentlig vei. Modifikasjonene kan være mer eller mindre omfattende og gjelde motor, understell, eksteriør, interiør eller utstyr, gjerne i kombinasjon.

Betegnelsen gatebil tolkes imidlertid ganske fritt i enkelte sammenhenger. En slik bil utvikles gjerne i etapper, og noen blir til slutt så ekstreme at det ikke lenger er lovlig, eller hensiktsmessig, å benytte dem på offentlig vei. Betegnelsen gatebil henger imidlertid ved, siden de har sitt utspring i noe som opprinnelig var beregnet for bruk «på gata».

Og som så mye annet når det gjelder bil, har også dette fenomenet sitt utspring i UAS, så langt tilbake som på 30-tallet.

Gauldal Gatebil holder til på Støren og teller mellom 60 og 70 medlemmer i klubben. Med jevne mellomrom deltar disse i ulike konkurranser og show rundt om i hele Norden og det er flere egne gatebilfestivaler i løpet av sommeren.