- Avtalen med Kina er levering av store blokker. Leveransene til Kina besørges gjennom andre, vi leverer råblokk, den såkalte Prima Blokk av meget høy kvalitet. Foredlingen av denne foretas i Kina, forteller styreleder Ola Grønn Hagen.

Svært billig transport på verdensbasis sørger med andre ord for at Olaberg-granitt havner i Kina, for så å finne veien tilbake til Vesten som for eksempel kantstein.

Vingelen Næringsselskap

Daglig leder er Harald Sørli. Han er innleid som leder fra Vingelen Næringsselskap.

- Stabile leveranseavtaler blir et viktig mål for oss, sier Sørli.

Optimismen i det nye selskapet er påtakelig.

- Det tegnet seg rimelig klart hva som etterhvert var hemskoen for det tidligere selskapet. Det ble satset på ett produkt, det ble for ustabilt, sier Sørli.

Bedre utnytting

Tidligere har man i høy grad produsert det man har kalt Prima Blokk. Denne produksjonen medfører mye skre som ikke har blitt utnyttet i mindre grad.

- Av denne skreen kan vi produsere stein til forstøttningsmurer, disse er mye brukt ved større veianlegg. Det er noe vi helt klart vil satse på fremover, sier Sørli.

Styreleder Ola Grønn Hagen forteller at bedre utnyttelse av granitten som brytes, var helt nødvendig for at det igjen kan produseres med fortjeneste i selskapet.

- Det skrotes 80-90 prosent av det som brytes ut, andelen som skrotes må kunne utnyttes bedre. Av skroten produseres da murblokker i 40 centimeters høyde og en meters bredde, forklarer Grønn Hagen.

Granitten fra Olaberget er viden kjent for sin kvalitet.

- Den er lys, uten at det er det mest eksklusive. Det helt spesielle med granitten derfra, er fargebestandigheten. Granitten absoberer lite vann, og den holder seg derfor hvit til forskjell fra andre granittbrudd som er like hvit som fersk, sier Grønn Hagen.

Ikke bare Tolga

Et nytt selskap, med sju eiere fra Tynset i sør til Ålen i nord er i full gang med å bryte den hvite granitten ut av Olaberget.Sju eiere har gått inn med aksjekapital på tilsamen 650.000 kroner. Det er Arne Røsten og Trond Nesseth fra Tynset, Jan Nyrønning og Ivar Sandnes fra Ålen, samt Arne Gjelten, Tolga kommune og Vingelen Næringsselskap.

- Tolga Granitt er nå et selskap som er basert over hele regionen, ikke bare Tolga, slår styreleder Ola Grønn Hagen fast.

Tolga-granitt verden over

Ved jernbanestasjonen i Hong Kong er det lagt mye granitt fra Tolga. Et gatemiljø i New York har også granitt fra Olaberget som hovedingrediens, det samme har også en gate i Stockholm. Konserthuset i Oslo har også store partier med den hvite granitten, som ligger i en åre som starter i Trondheim. Lokalt kan man nyte synet av den lyse granitten blant annet i kommunehuset på Tolga, og ved Tine Meiereier på Tolga.