Greni beklaget arkiv-kutt

Av

Stortingsrepresentant Heidi Greni (Sp) beklaget den blå-blå regjeringas kutt av penger til arkivbygging på Tynset under budsjettdetbatten onsdag.

SKEPTISK: Heidi Greni i Senterpartiet er kritisk til at kommunalministeren vil overstyre lokaldemokratiet for å få igjennom eventueller kommunesammenslåinger.

SKEPTISK: Heidi Greni i Senterpartiet er kritisk til at kommunalministeren vil overstyre lokaldemokratiet for å få igjennom eventueller kommunesammenslåinger. (Foto: )

DEL

Alt digitalt: kun kr 49,- i en måned

- Det lover ikke godt at statsråd Sanner i dagens debatt ikke ville bekrefte at plassering på Tynset står fast sjøl om realiseringen utsettes. Vi lover å presse på videre for å få prosjektet gjennomført, sjøl om vi led nederlag i denne omgang sier Heidi Greni, som tok opp saken i budsjettdebatten på Stortinget i dag.

- Vurdert i 2011

Heidi Greni viste i debatten til at det allerede i 2011 ble lagt fram en kvalitetssikrings- og konseptvalgutredning som konkluderte med at planene for arkivbygg på Tynset var et godt prosjekt sett både fra faglig og økonomisk synsvinkel. Plasseringen på Tynset vil dessuten ha store og positive ringvirkninger for hele fjellregionen. Tynset kommune har lagt ned mye arbeid og investert om lag 40 millioner kroner for å kunne ta i mot arkivene.

Artikkeltags