Reidar Mylius (Holtålen-lista) var den eneste som stemte imot vedtaket.
- I prinsippet er jeg for lokal forvaltning, men noen av argumentene som er brukt i enkelte miljøer er ikke gode. Derfor er jeg skeptisk, forklarte Mylius. Han refererte til til vegbygging i fjellet og motorferdsel i utmark.
Ingen enkel oppgave
Mylius reiste tvil om kommunen har ressurser til å gjennomføre en skikkelig forvaltning av verneområdene.
- Dette er ingen enkel oppgave. Men vi må likevel ta ansvar i likhet med andre berørte kommuner, sa ordfører Ivar Volden (Ap).
David Engan (Holtålen-lista) stilte spørsmål om kommunen har økonomi til å forvalte sin del av nasjonalparken.
- Vi står foran store utfordringer, ikke minst økonomisk, hevdet Hjørdis Stuedal (Ap).
Martin Moholdt (Ap) sa at brukerne av nasjonalparken bør ha like forhold.
- Det har vi ikke i dag, blant annet når det gjelder fiske i Forollsjøen.
Erstatning
Moholdt understreket at grunneierne må få erstatning for storsamfunnets vern.
- Selvsagt har private grunneiere krav på erstatning. Men dette spårsmålet er ikke avklart, sa ordfører Volden.
Forvaltningsorgan
Med knapt flertall har kommunestyret bestemt at formannskapets medlemmer skal være forvaltningsorgan for nasjonalparken og landskapsvernområdene. Formannskapet tillegges også forvaltningsmyndighet for de andre områdene i kommunen som er vernet etter naturvernloven.
Videre skal det opprettes et samarbeidsutvalg mellom de berørte kommuner, sammensatt av to politiske valgte representanter fra Midtre Gauldal og en representant fra de øvrige kommunene.
Lokal forvaltning av nasjonalparken og landskapsvernområdene er et prøveprosjekt som går over fem år.