Sortimentet og menyen utvides stadig med nye produkter og flere folk. Nå setter Havsjøveien Næringspark as i gang andre byggetrinn på industriområdet de eier i Havsjøveien. Her skal det både videreforedles mat og brygges øl.

Lagt til rette

- Totalt bygger vi nærmere 1500 nye kvadratmeter, en dobling av dagens areal. Avtalen om totalentreprise med Kjellmark er signert, og gravemaskinene setter i gang om kort tid, opplyser styremedlem i Havsjøveien Næringspark, Ingulf Galåen.

SE VIDEOINTERVJU MED GALÅEN OG STYRELEDER JARLE ØSTGÅRD HER

Galåen er også styreleder i Rørosmat, som fyller dagens lokaler sammen med Galåen Transport og Smaken av Røros.

- Vi la til rette for et byggetrinn 2 fra starten av, og nå konkretiserer vi planene vi har jobbet med over lengre tid. ”Smaken av Røros” er allerede etablert her med sitt bærmottak. Nå får vi på plass produksjonslokaler, med produksjonskjøkken og det som trengs for videreforedling av bærprodukter.

Bær, egg og øl

I tillegg skal ”Smaken av Røros” stå for videreforedling av egg, ved å utvikle flere ferdigprodukter av overskuddsegg fra Galåvolden Gård.

- Videre bygger vi et fullskala bryggeri, hvor alle øltypene fra Røros Bryggeri og mineralvannfabrikk skal produseres, i tillegg til mange nye spennende typer, opplyser Galåen.

De skal fortsatt ha microbryggeriet og produsere for smaking- og visningsopplevelser på Vertshuset som i dag, men storproduksjonen skal foregå i Havsjøveien i stedet for hos Atna Bryggeri.

- Røros Bryggeri og Mineralvannfabrikk er medeier i Atna Bryggeri, som fortsatt skal bestå og drive sin produksjon. Veksten i dette markedet er stor, understreker Galåen.

Flytter fra byen

I tillegg skal som Retten har omtalt tidligere, Gaute Næringsmiddelsindustri fra Trondheim, flytte sin virksomhet til Røros og Havsjøveien.

- De ønsket seg hit til vårt matmiljø. De produserer mye for de store kjedene, men vi håper også at vi sammen med dem kan utvikle produkter med lokale råvarer som kan produserer med deres produksjonsutstyr.

Den økte aktiviteten medfører behov for større terminal og lagerbygg.

- Derfor forlenger vi dagens lokaler med 18 meter her, samt at vi skal få på plass et større møterom, lokaler som kan benyttes til matfotografering, matkurs og annen virksomhet rundt lokalmaten.

- Bryggeriet skal monteres i løpet av september, og det skal være klart for produksjon i løpet av oktober. Etter hvert skal det være på plass fem ansatte hos Gaute. Smaken av Røros har tre ansatte i sommer, men utover høsten må det ansettes flere, sier Ingulf Galåen.