– Hester er fysioterapeuter på fire bein, sier Roar Wang. Som den eneste i Nord-Østerdal tilbyr han terapiridning og har akkurat startet opp igjen etter en pause på et års tid.

– Terapiridning er noe alle kan ha utbytte av. Folk med og uten funksjonshemninger, og enten de trenger behandling i forhold til fysisk eller mental helse, forteller Roar. Han legger til at terapiridning også er forebyggende på skader.– Dette er rett og slett fysioterapi på hest, sier han. Musklene som brukes er de samme som når man går, og han forteller at pasienter som ikke kan gå selv har stort utbytte av behandlingen.

Ideelle hester

Han er sjøl fysioterapeut, og Medlem av faggruppa for terapiridning i Norske fysioterapeuters forbund. Kona Anne-Berit er psykomotorisk fysioterapeut. De har sju hester, hvor av to er trent opp som terapihester. En unghest er under opplæring. Alle er nordlandshester.

– Det er en ideell rase. Det er en finterapihest, familiehest og brukshest, sier Roar om den utrydningstruede hesterasen. God kontakt med hestene er viktig for at behandlingen skal lykkes, og Roar forteller at den første behandlingstimen alltid går med til å bli kjent med hesten.

Flere jern i ilden

Omsorg og god helse står i fokus på Rondeblikk aktivitetsgård.

– Vi flytta hit og begynte med terapiridning i 2008, forteller Roar. Ved siden av terapiridningen driver han og Anne-Berit med ordinær gårdsdrift, om lag 60 vinterfora sauer. Primærjobben er likevel å være beredskapshjem for barnevernet.

– Vi er en Inn på tunet-gård, som er samarbeid mellom landbruket og helse og sosial, sier han.

Pasienter fra hele området

Som det eneste terapiridningtilbudet i Nord-Østerdal får Roar og Anne-Berit ryttere fra utenfor bygdas grenser og.

– De som kommer må ha henvisning fra lege, akkurat som til annen fysioterapibehandling, spesifiserer Roar. Han legger til at det likevel er flest fra Folldal som benytter seg av tilbudet.

– Jeg ønsker både gamle og nye ryttere velkommen, sier Roar.

Hest er best uansett

Det hender at hestene på Rondeblikk aktivitetsgård også bærer folk som ikke er pasienter.

– Både fastboende og hyttefolk bruker oss, hit kan de komme og lære å ri, eller leie hester for å ut og ri på tur, avslutter Roar.