1. januar flyttet Jernbaneverket for Rørosbanen og Solørbanen fra Trondheim til Røros. Flyttingen er en del av Jernbaneverkets omorganisering og dreier seg om 12 arbeidsplasser.

Leier godshuset

Jernbaneverket har inngått avtale med NSB om leie av det vernede godshuset til sin virksomhet, og blir dermed nabo med drosjesentralen som er leietaker i samme hus.

- Godshuset skal bygges om. Inntil dette er ferdig i løpet av høsten, holder vi til i stasjonsbygningen og Veksthuset, opplyser banesjef Tor Rørosgaard til Arbeidets Rett.

Rørosgaard sier at flyttingen ikke har skapt problemer.

- Alle ville være med på lasset. Storparten av de ansatte bor likevel i Røros-distriktet.

Sentral plass

- Personlig synes jeg at desentralisering av Jernbaneverket er positivt. Vi får nærmere tilknytning til folket og strekningene vi skal betjene. Vi har fått en sentral plass på Røros hvor det er lett å treffe oss.

Jernbaneverket har de siste årene oppgradert Rørosbanen, som nå framstår i veldig god stand. De nye togradioene for hele banestrekningen skal være i drift i løpet av høsten, ifølge Rørosgaard.

- Det er gledelig at NSB har økt antall tog. Nå er det seks avganger daglig mellom Røros og Hamar, sier Rørosgaard.