TYLLDALEN: Rett før jul kom gladmeldingen til Jutulen 4h i Tylldalen. Gjensidigestiftelsen ga hundre tusen kroner til laget som til sommeren skal arrangere fylkesleir.

Mange deltakere på leir

De regner med at det kan bli opp til 500 deltakere på leiren. Leiren vil kreve mye av både 4H-laget og av hele bygda som vil være med å arrangere leiren. Søndag kveld ble tildelingen av den store gaven feiret med kaffe, brus og kake til alle medlemmene, foreldre og medarrangører.

Arrangeringen av leiren som nesten vil fordoble innbyggertallet i bygda, utfordrer dugnadsånden. Det vil også skape samhandling der blant andre idrettslaget og bygdekvinnelaget stiller opp og vil være medarrangører.

Penger til prosjekter

Anbjørg Svenkerud som er tillitsvalgt i Gjensidigestiftelsen og var med på kakefesten, opplyser at stiftelsen i år deler ut støtte til 22 prosjekter på til sammen 4,3 millioner kroner i Hedmark. Størrelsen på gavene er fra fem tusen kroner til og opp til 500.000 kroner. I år har de bestemt at pengene går til heller færre prosjekter enn før. Til gjengjeld blir det noe mer penger til hvert enkelt prosjekt. Alle tildelinger er enda ikke offentliggjort. Det vil i de nærmeste dagene bli offentliggjort flere tildelinger i Nord-Østerdalen.

Ny søknadsfrist

Svenkerud opplyser at søknadsfristen for neste års tildeling i Gjensidige-stiftelsen er 15. september. Hun oppfordrer at ildsjeler eller grupper går sammen om å søke på gode prosjekter. Hun legger til at prosjekter som viser til et godt engasjement og god evne til gjennomføring stiller sterkt. Noen av kriteriene for tildelingen er at tiltaket er aktiviserende og holdningsskapende.