Etter nok en tøff budsjetthøst for mange norske kommuner, ikke minst i Fjellregionen, får iallfall Røros nå bekreftet at de er på riktig spor.

Fylkesmann Kåre Gjønnes (bildet) og en delegasjon på ti mann var på kommunebesøk i Røros i november, og Gjønnes likte det han så.

- Dyktig og spennende

- Røros kommune hadde for noen år siden en svært anstrengt økonomi. Denne situasjonen er snudd, og kommunen har siden 1999 avlagt regnskap med et positivt netto driftsresultat. Kommunen har således fått bygd opp en god fondsreserve - 9,4 millioner kroner ved utgangen av 2002. Vi har samlet et godt og positivt bilde av Røros kommune, heter det i tilbakemeldingsrapporten fra fylkesmann Gjønnes og avdelingsdirektør Kjetil Ollestad.

Gjønnes påpeker imidlertid at også Røros de siste årene har fått gjort om stadig mindre andeler av driftsinntektene til overskudd, og ber kommunen iverksette tiltak for å snu denne trenden.

Samtidig skryter fylkesmannen av innsatsen når det gjelder samfunnssikkerhet og beredskap.

- Fylkesmannen oppfatter Røros kommune som dyktig på dette området. Arbeidet med en overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse for kommunen ble nylig gjenopptatt. Dette arbeidet er organisert på en spennende måte hvor alle enheter i kommunen er involvert, skriver Gjønnes.

Må skikke eget bo

Ordfører John Helge Andersen er naturligvis godt fornøyd med tilbakemeldinga.

- Ja, og jeg er enig i at vi burde hatt bedre driftsresultat i det siste. Dette har sammenheng med ekstra og uforutsette pensjonskostnader som til sammen utgjorde ti millioner kroner for oss, sier Andersen.

- Ser vi på andre kommuner og de problemene de har, skulle det bare mangle om ikke vi merket det også. Men vi har styrt ganske hardt og har en god holdning hos våre ansatte. At vi klarer å skikke eget bo er en forutsetning for å opprettholde en noenlunde kommunal råderett i framtida, mener ordføreren.