Karin Andersen: Sanner feilinformerer

Statsråd Jan Tore Sanner bekreftet ikke at Tynset skal ha arkivet.

Statsråd Jan Tore Sanner bekreftet ikke at Tynset skal ha arkivet. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Stortingsrepresentant Karin Andersen mener at kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner feilinformerte Stortinget tirsdag da han sa at det ikke er gjennomført en konsekvensutredning.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Andersen viser til at konsekvensutredningen ble gjort i 2011, men at det nå gjennomføres en kvalitetssikring av forprosjektet.

Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) tok opp spørsmålet om arkivbygget på Tynset i spontanspørretimen i Stortinget tirsdag. Hun ville vite om kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner kunne garantere at det skal bygges arkiv på Tynset med bakgrunn i den usikkerheten mange nå føler etter at den nye regjeringa har kuttet oppstartsbevilgningen på 75 millioner kroner til arkivbygget.

Måtte prioritere

- De rødgrønne regjeringspartiene la opp til så mange byggeprosjekt at vi var nødt til å prioriterer. Det er ikke utført noen konsekvensutredning. Vi er opptatt av å bygge et arkivbygg og vi vil komme tilbake til den saken, sa Jan Tore Sanner til slutt i spørsmålsrunden med Karin Andersen.

Karin Andersen var ute etter en garanti fra kommunal- og moderniseringsministeren, som nå har fått ansvaret for det som tidligere var administrasjonsdepartementet. Denne etaten har utbyggingsansvaret for et nytt arkiv.

- Han viser til at konsekvensutredningen ikke er ferdig. Den var ferdig i 2011, ks1-utredningen. Der ble det konkludert med at samling av sentraldepot med allerede vedtatt helsearkiv til Tynset var absolutt det beste ut fra et arkivfaglig ståsted og ikke minst økonomisk. Ks1 utredningen var også svært tydelig på det store behovet for et sentraldepot, jamfør personvernhensyn etc. Derav kom vedtak om å bygge sammen sentraldepot og helsearkiv på Tynset høsten 2011. Ks2 prosessen som nå pågår og skal etter planen være ferdig til jul, er en kvalitetssikring av byggeprosjektet som er kommet frem i samspillkontrakten mellom Statsbygg og entreprenøren Hent, og overlevert departement 1. september i år.

- Andre departementer

Jan Tore Sanner viste til at det var Helse- og omsorgsdepartementet og Kulturdepartementet som er oppdragsgiverne av dette prosjektet. Samtidig bekreftet han at Statsbygg ligger under hans departement. Statsbygg er byggherre.

Sanner mente det var litt rart at man ikke har foretatt en konsekvensutredning når dette prosjektet har pågått i så mange år.

Skuffet Andersen

Karin Andersen er svært skuffet over det svaret som statsrådmen kom med. Hun viser til at kvalitetssikringen er i ferd med å bli gjennomført. Hun beklager at Sanner ikke kunne garantere for arkivbygg på Tynset.

- Jeg håper at folkene hans her i Stortinget er med handlekraftige og forunuftige slik at de får på plass forsikringer om at dette blir noe av, sier Karin Andersen til Arbeidets Rett.

Salbu: - Skapes ikke ro

Ordfører Bersvend Salbu (SV) mener svaret til Jan Tore Sanner ikke er med å skape ro rundt arkivplanene.

- Så lenge det ikke ligger inne noen penger til oppstart av arkivet i 2014, er det fortsatt uro, sier Salbu.

- Hva skal til for at det blir ro rundt saken?

- Det må sikres penger til en oppstart, nødvendig vis ikke 75 millioner kroner. Dersom det gis et noe mindre beløp i statsbudsjettet for 2014 og så kan man komme etter med en tilleggsbevilgning i revidert nasjonalbudsjett til sommeren for å justere etter kvalitetssikringen som skal være ferdig til årsskiftet. Da har man fjernet tvilen, sier Salbu.

Artikkeltags