Der skal hun både være med på å feire samenes nasjonaldag og være med på et seminar der resultatene av et femårig språkprosjekt i Elgå presenteres.

Dette er et prosjekt som har vært med på å revitalisere det sørsamiske språket, ikke minst blant mange unge.

90 års tradisjon

Nasjonaldagen 6. februar er felles for alle samer i både Norge, Sverige, Finland og Russland, og ble markert første gang i 1993. Bakgrunnen for datoen er det første samiske landsmøtet som ble arrangert i Trondheim 6. februar 1917. Dagen har vært offisiell flaggdag i Norge siden 2004.

Ny samepoltikk

I anledning nasjonaldagen varsler samtidig sameminister Bjarne Håkon Hanssen nye tak i samepolitikken i stortingsmeldinga som regjeringa legger fram til høsten.

Blant temaene blir Sametingets makt og forholdet til øvrige statlige myndigheter, samisk næringsutvikling og verdiskaping, arealforvaltning og nordområdepolitikk.

- Tradisjonell samisk næring taper stadig terreng for hytter og annen mer lønnsom utnytting av naturressursene. Skal det alltid være slik at samene taper fordi det er mindre penger i reindrift enn i storsamfunnets næringsvirksomhet? Blant de ting vi må diskutere er om Sametinget skal gis større myndighet. Det gjelder blant annet ulike forslag om vetorett for Sametinget, sier Hanssen som understreker at regjeringen ikke har konkludert i noen av disse spørsmålene.