Gå til sidens hovedinnhold

Klare for nye krav

Artikkelen er over 7 år gammel

Mobilgrus A/S skal ha på plass driftsplan for alle sine masseuttak innen fristen går ut ved utgangen av 2014.

- Grus- og pukkindustrien har fått et litt ufortjent rykte som en cowboyvirksomhet. Dette vil direktoratet for Mineralforvaltning til livs, og krever nå at alle grustak og steinbrudd med uttak på over 10 000 kubikkmeter skal ha en godkjent driftsplan for å få driftskonsesjon, sier Helge Bakke fra Feste, som har vært med på å få på plass driftsplanene for uttakene til Mobilgrus.

Nødvendig

Mobilgrus har sju faste brudd de tar ut grus og pukk fra. Alle skal ha på plass konsesjon før årsskiftet. Fra de syv bruddene leverer Mobilgrus cirka 250 000 tonn med grus og pukk.

- Det årlige forbruket av grus, stein og pukk er 11,8 tonn pr nordmann. Disse mineralene brukes i mye industri man ikke tenker på. Det som også er viktig å tenke på er at har man tatt ut og brukt grus så er den borte. Det vokser ikke opp ny grus, sier Bakke.

Jørn Nesseth i Mobilgrus er glad det tas grep for å stramme inn i bransjen, men ser også at det er en betydelig merkostnad når nå alle uttakene må ha driftskonsesjon.

- Dette koster mye penger, kanskje helt opp i et syv sifrene beløp. Men over tid vil det nok allikevel være riktig. Det betyr at de som driver i bransjen må finne gode og drivverdige uttak før man setter i gang, sier han, og Bakke følger opp.

- Skal man anlegge nye uttak nå så må man se på det i langt perspektiv. Uttaket bør være drivverdig i minst 50 år, mener han.

Får å få konsesjon kreves en driftsplan som tar hensyn til uttakets beliggenhet i naturen, at man pusser opp etter seg og holder seg innenfor strenge støv- og støygrenser.

Vanskelig område

Mobilgrus har sine uttak på Rena, Atna, Alvdal, Savalen, Rendalen, Brydalen og i Teldalen.

- Alltid når vi er ute og kjører kikker vi etter nye områder hvor et uttak kunne vært aktuelt, smiler Nesseth.

- Det er veldig mye leirskifer her i området. Leirskiferen er dårlig egnet til for eksempel veibygging. I tillegg er mange av de gode områdene, som Gammeldalen og Ripan, vernet. På Savalen finnes eksempler på at gode grusforekomster er bygget ned med hytter. Det er derfor viktig at grus og steinressurser sikres når kommuneplaner utarbeides eller revideres. , sier Bakke.

Leter etter folk

Mobilgrus er ikke bare på jakt etter gode grus- og pukkuttak kan Nesseth fortelle.

- Vi kikker etter medarbeider til. En som har jobbet hos oss sluttet og vi ønsker å erstatte ham.

Mobilgrus har i dag fem ansatte men ønsker altså å bli seks igjen.

- Vi driver i det små her i Nord-Østerdalen med knusing av sten, graving, kjøring av grus og lignende. I utgangspunktet ønsker vi en person fra området men det har vist seg vanskelig å finne så langt, avslutter Nesseth.

Kommentarer til denne saken