Kraftavtalen er klar

Glomma gjennom Tolga sentrum

Glomma gjennom Tolga sentrum Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

- Sikrer Tolga langsiktige verdier.

DEL

Utbyggingsavtalen mellom Tolga kommune og Opplandskraft er ifølge ordfører Ragnhild Aashaug en avtale kommunen bør være godt fornøyd med.

Fremtidstenkning

- Men det er selvsagt alltid slik at en kunne ønsket seg enda mer. Vi har imidlertid fått gjennomslag for mange svært viktige punkter. Det aller viktigste er at avtalen sikrer Tolga en gratis eierandel på seks prosent i kraftverket etter 25 år. Det ligger mye fremtidstenkning i denne avtalen, mener Aashaug.

Viktigste punktene

De viktigste punktene i avtalen er følgende:

* Lokalt eierskap på seks prosent etter at kraftverket har vært i drift i 25 år. Dette tilsvarer en investering på rundt 50 millioner kroner, som Tolga får "gratis".

* Avtalen sikrer Tolga kommune inntil sju millioner kroner til avbøtende tiltak. Dette er tiltak som kommer i tillegg til de avbøtende tiltakene som ligger i konsesjonen.

* Utbygger skal levere 20.000 kubikkemeter masse til til etablering av gang- og sykkelvei fra Kåsdalen til Erlia.

* Tolga kommune tilbys å gå inn på eiersiden, med inntil 1/3 eiernadel. Kommunen kan inngå avtale med regionale partnere i dette eierskapet.

* Utbygger yter 2,9 millioner kroner til bygging av fem kommunale boligenheter mot at utbygger får disponere dem i utbyggingsperioden.

* Utbygger dekker økte adminstrative kostnader for Tolga kommune som følge av økt aktivitet i forhold til utbyggingen. Beløpet er 400.000 i året for 2013, 2014 og 2015.

... og skattekroner

Alt dette kommer i tillegg til de lovpålagte ytelsene til kommunen; eiendomsskatt, konsesjonskraft og avgifter. Samlet betyr dette årlige inntekter på mellom fire og seks millioner til Tolga kommune, avhengig av utbyggingsalternativ.

Artikkeltags