Siden skjærtorsdag er det produsert 1.600 kilowattimer.

- Én sak er å være selvforsynt, men dette er økonomisk lønnsomt også. De totale investeringene beløper seg til rundt 130.000 kroner. Anlegget er garantert å produsere 5.000 kilowattimer i året, men prøveperioden indikerer at det blir mye mer, sier vingelsbonden, som også er selvforsynt med alt av varmt tappevann fra anlegget.

Det består av to solfangerpaneler på taket, pumpe, en stor varmtvannstank, vannrør i alle gulv, ovn med vannkappe rundt og diverse andre remedier, som Aasgård uttrykker det.

Supplerer med ved

- Grunnen til vedovnen med vannkappe, er at vi må supplere med ved på vinteren. Det er spesielt månedene november, desember og januar vi har for lite sol til å få noe særlig energigevinst fra panelene. Da må vi ha bioenergi - altså ved - som hovedkilde.

- To måneders driftstid - er det nok til å gi deg gode svar?

- Ja, svaret fikk vi vel allerede den dagen vi monterte det siste. Utetemperaturen var minus 20, men like etter at sola begynte å ta, var det over 50 grader i solrørene på taket. Vinter med sterk sol og mye stråling fra snøen gir svært høy energiproduksjon. På det beste har jeg målt en øyeblikksproduksjon på åtte kilowatt, forteller Aasgård.

Overskudd

- Men det er vel et lite paradoks at den største produksjonen skjer på en årstid når det er minst behov for oppvarming?

- Jo, det kan du kanskje si, men det er ikke noe problem å bruke denne til å forsyne et drivhus - elelr et eget basseng for den del. Ideelt skulle jeg ønsket at det var mulig å lagre sommeroverskuddet, men da snakker vi om en teknologi i en helt annen prisklasse. Men selv med de begrensninger som ligger, skal denne investeringen være lønnsom. Bortsett fra bolighus, bør dette være en teknologi som er helt ideell for campingplasser og hoteller. Her er det alltid stort behov for mye varmtvann på slutten av dagen.

Strøm i reserve

- Som den idealist du er, har du helt frigjort deg fra strøm til oppvarmingen av dette huset?

- Nei, ikke helt. I tanken har vi en varmekolbe på strøm. Den er imidlertid kun aktuell å bruke om en er bortreist i flere dager. Forøvrig må du ikke fremstille meg som blodidealist. Jeg synes bare det er interessant å prøve ut det som ligger utenfor de aller mest kjente løypene. Her i distriktet er jeg vel først ute med denne teknologien, men den er jo godt utprøvd andre steder. Dessuten er det viktig for meg at det er en viss sammenheng mellom liv og lære. Jeg er motsatnder av den planlagte kraftutbyggingen av Glomma. Da er det greit å kunne vise til at det finnes alternative måter å skaffe energi på.

40.000 anlegg

Det mest omfattende utbyggingsalternativet av Tolga kraftverk vil årlig gi nærmere 200 gigawattimer. Tar vi utgangspunkt i den garanterte produksjonen for Aasgårds anlegg - 5.000 kilowattimer i året - vil det være behov for 40.000 slike anlegg for å tilsvare den eventuelle Glomma-utbyggingen.

- Dessuten er vel selve teknologien ved solfangeranlegg for komlisert for folk flest?

- Nei, det vil jeg ikke si. En må selvsagt sette seg inn i en del prosedyrer, men en trenger slett ikke være noen ingeniør for å styre dette. Spesielt for dem som allerede har et opplegg for vannbåren varme, må dette være særdeles interessant. Da er det heller ikke snakk om investeringer på mer enn kanskje 40.000 kroner. Av dette dekker ENOVA 10.000 kroner. Det er bare å gjøre seg klar; fremtiden vil kreve andre energikilder enn dem vi tradisjonelt har vært vant til, mener Aasgård.