Kraftutbygging truer ikke fisketurismen

En kraftutbygging av Tolga kraftverk vil ikke ha store konsekvenser for fisketurismen. Men det krever avbøtende tiltak, sier Nina i sin konsekvensutredning.

En kraftutbygging av Tolga kraftverk vil ikke ha store konsekvenser for fisketurismen. Men det krever avbøtende tiltak, sier Nina i sin konsekvensutredning. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Men det forutsetter avbøtende tiltak

DEL

Opplandskraft har nå offentliggjort et dusin konsekvens-rapporter knyttet til en eventuell utbygging av Tolga kraftverk.

Rapporten fra Nina (Norsk institutt for naturforskning) om fisketurisme, et av områdene som har vært mest omdiskutert, konkluderer med liten eller ingen negativ konsekvens for fisketurismen for de ulike utbyggingsalternativene. Disse konklusjonene er imidlertid under forutsetning av at det blir gjort tilstrekkelige avbøtende tiltak. Uten slike tiltak vil konsekvensen av det mest omfattende utbyggingsalternativet, være sterkt negativ.

- Alternativ 2B og 3B (henholdsvis Lensmannsfossen-Kleven og Hummelvold-Kleven, red. anm.) vil være lettest å kompensere med avbøtende tiltak. Med tilstrekkelige tiltak for disse , vil forventet utvikling kunne være på nivå med det som er beskrevet for 0-alternativet (ingen utbygging, red. anm). Alternativ 3A (Hummelvold-Eidsfossen) vil være mest utfordrende å kompensere, men også for dette alternativet vil det være mulig å utvikle fisketurismen utover dagens omsetningsnivå. Det er imidlertid viktig å understreke at en kraftutbygging vil gi et fisketurismeprodukt som har en lavere verdi og være mindre interessant hos grupper av fiskere, enn et vassdrag uten kraftutbygging, skriver Nina i sin konklusjon om fisketurismen.

Leder i Glommas venner, Jakob Trøan, har bare så vidt skummet gjennom rapporten, men har denne førstereaksjonen:

- Ikke direkte overraskende lesning, men fisketurismen må selvsagt ses i forhold til konsekvensene for fisken. Den rapporten har jeg ennå ikke lest. Fisken er jo grunnlaget for fiskerturismen. Og blir selve grunnlaget dårligere, hjelper det ikke med all verdens avbøtende tiltak, sier Trøan.

- Men Nina konkluderer med at det er muligheter for å utvikle fisketurismen i forhold til dagens nivå, selv med den mest omfattende utbyggingen?

- Ja, jeg ser det, men det forutsetter mange avbøtende tiltak. Rapporten virker som et grundig arbeid, men det er viktig å peke på at den likevel ikke er noen fasit. Dessuten; og det er verdt å merke seg for alle parter, det er veldig forskjellige konsekvenser for de forskjellige alternativene.

- Hvilke andre kommentarer har du til rapporten?

- Ikke andre enn at bygdefolket må bytte ut romanene med rapportlesning nå i julen. Dette er viktig stoff. Ikke minst går denne oppfordringen til lokalpolitikerne. Les rapportene og gjør vurderinger med åpent sinn, oppfordrer Jakob Trøan.

Artikkeltags