Krever utredning om fisketiltak

KREVER UTREDNING: Ingrid Haug i NVE, krever at Opplandskraft må utrede tiltak for å sikre fiskevandringen i Glomma.

KREVER UTREDNING: Ingrid Haug i NVE, krever at Opplandskraft må utrede tiltak for å sikre fiskevandringen i Glomma.

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

NVE krever at utbygger av et eventuelt kraftverk i Tolga må komme med en nærmere utredning av de to damalternativene, med tanke på fordeler og ulemper for fisk.

DEL

Et sentralt tema i både høringsuttalelsene og under den siste befaringen i juni, var hvordan søker tenker å sikre en funksjonell fiskepassasje forbi vandringshinder som inntaksdam og kraftverksutløp.

Nå har NVE stilt krav om at utbyggeren Opplandskraft må utrede tiltak for å sikre fiskebestanden i elva.

-Opprettholdelse av fortsatt fiskevandring i Glomma er etter vårt syn av betydning for konsesjonsspørsmålet. Konstruksjoner, som fiskepassasje, kan derfor ikke overlates helt til detaljplanene, skriver NVE i et dokument til Opplandskraft. Brevet er undertegnet seksjonssjef Carsten Stig Jensen og seniorrådgiver Ingrid Haug.

Toveis fiskepassasje

De ber om en nærmere utredning av de to damalternativene.

-Vi ber søker om å gå grundigere inn på ulike muligheter for å sikre toveis fiskepassasje forbi damstedene. Vi ber videre om at de to damalternativene sammenlignes med tanke på både opprettholdelse av fiskevandring og bevaring av gyte/oppveksområder.

Blant aktuelle tiltak som nevnes i dokumentet er fisketrapp, kunstig elv, utforming av luker og lysåpning.

NVE vil også ha en vurdering av behovet for omløpsventil som avbøtende tiltak ved eventuell utfall av kraftstasjonen.

-Størrelsen på omløpsventilen skal gjøres ut fra mulige skadevirkninger på fisk og andre vannlevende dyr, skriver saksbehandler Ingrid Haug.

Pressgruppe

Under befaringen 5.juni ble det stilt flere spørsmål fra Glåmas venner. Dette gjelder blant annet virkningen av de avbøtende tiltakene, som NVE nå har bedt utbyggeren om å utrede ytterligere. Ordfører Ragnhild Aashaug uttalte i etterkant av befaringen at Tolga kommune står trygt inne for sin vurdering ogm kraftutbygging og at tiden nå er inne.

NVE håper å ha sin innstilling klar i løpet av vinteren. Deretter er det opp til Olje- og energidepartementet, og i siste instans Stortinget, å avgjøre om det blir utbygging. Opplandskraft anslår en byggeperiode på tre år, og har mål om oppstart i 2017.

Artikkeltags