Krever uttak av ulvekull utenfor ulvesona

Ulven gikk rett forbi Skogstad på Plassen lørdag. PÅl H. Eggset fotograferte ulven gjennom en kikkert.

Ulven gikk rett forbi Skogstad på Plassen lørdag. PÅl H. Eggset fotograferte ulven gjennom en kikkert. Foto:

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

Hedmark Bondelag krever at Julussareviret tas ut. Bondelagsleder Einar Myki sier at det ikke skal være ynglende ulv på utsiden av ulvesonen.

DEL

Hedmark Bondelag støtter seg på tall fra Rovdata, og sier at alt tyder på at det er minst tre ulvekull som har fast tilhold i Norge.

– Dermed er Stortingets fastsatte bestandsmål nådd, uttaler bondelaget.

Det ble i fjor født tre ulvekull i helnorsk revir, og så langt i år er det registrert to nye kull i Hedmark, ett i Julussa-reviret og ett i Slettås. Den foreløpige rapporten konkluderer med at det sannsynligvis også er yngling i Aurskogreviret og i Kynnareviret. I tillegg er det en viss mulighet for yngling i Elverum, nord for Trysilvegen.

Grenseflokker

Hedmark Bondelag tar i en pressemelding til orde for at norske og svenske myndigheter må bli enige om at grenseflokkene skal fordeles mellom Norge og Sverige, og at Norges andel av grenseflokkene dermed kan regnes inn i bestandsmålet på tre årlige ynglinger.

– Dette vil åpne for uttak også innenfor ulvesonen, noe som kan redusere presset som blant annet Trysils befolkning nå opplever, fortsetter bondelaget.

Storfe

Hedmark Bondelag poengterer at det for tida er stort underskudd på storfekjøtt, og at flere beiteressurser bør tas i bruk for å øke produksjonen. Bondelaget sier at enorme beiteressurser i dag er beslaglagt på grunn av rovviltforvaltning.

– Når grenseflokkene av ulv blir inkludert i bestandsmålet på tre ynglinger, kan det gjennomføres rullerende uttak av overskytende ynglinger innenfor ulvesonen. Dette kan være et avgjørende tiltak for å muliggjøre hold av storfe i disse områdene, hevder Hedmark Bondelag.

Artikkeltags