KrF mobiliserer for arkiv

MÅ SNU: Tynset Kristelig Folkeparti oppfordrer Stortingsgruppa til å sørge for at arkivet på Tynset får oppstart i 2014

MÅ SNU: Tynset Kristelig Folkeparti oppfordrer Stortingsgruppa til å sørge for at arkivet på Tynset får oppstart i 2014 Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Tynset Kristelig Folkeparti mobiliserer nå kraftig for at arkivet på Tynset ikke skal kuttes på 2014-budsjettet.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Mandag morgen sendte partiet et tydelig brev til KrF sin leder i finanskomiteen, Hans Olav Syversen, og de øvrige i stortingsgruppa der Tynset KrF krever at arkiv-bygging på Tynset må være med i statsbudsjettet for 2014.

Partileder Peder Hodøl forteller også at kommunestyremedlem Kjetil Lorentzen deltar i delegasjonen fra Tynset som møter på Stortinget tirsdag for å påvirke partiene til å avvise Høyres og Fremskrittspartiets forslag om å kutte bevilgningen til arkiv-oppstart.

Skaper sjokkbølger

Tynset Kristelig Folkeparti skriver følgende i brevet:

"Regjeringen Solberg tilleggsproposisjon vedrørende statsbudsjettet for 2014 skapte sjokkbølger i hele Nord-Østerdal ved at regjeringen Stoltenberg budsjettpost på 75 mill. kr til byggestart av helsearkiv og 5,8 mill. kr til utdanningsløp for medarbeidere er fjernet i sin helhet.

I gjeldende vedtak er det allerede avklart at det skal gjennomføres en KS2-utredning før bygging skal starte. I KS1-rapporten som ligger til grunnlag for etablering av sentraldepot er fordelene ved samlokalisering av arkivfunksjoner dokumentert.

Inngått kontrakt

Det er allerede et år siden Statsbygg undertegnet samspillkontrakt med entreprenør.

Reguleringsplaner for vegsystemer for område er gjennomført og vedtatt, og tomt er valgt i samspill med utbygger Statsbygg.

Vi mener etableringsprosessen er kommet så langt at den ikke må treneres gjennom et budsjettvedtak som skaper usikkerhet om hele etableringen. Arbeidet med KS2-utredningen må heller intensiveres for å sikre tilstrekkelig kvalitet. Tilstrekkelig stor budsjettpost for 2014 må sikres for å gi nødvendig arbeidsro i så måte, både lokalt og sentralt.

KrF-profil for hele landet

KrF ønsker å være en pådriver for å sikre vekst i hele landet. Etablering av nye fellesfunksjoner som skal komme hele landet til gode vil også ha funksjon som stimulatorer i de regioner hvor slike virksomheter etableres.

Tynset KrF henstiller alle partiets stortingsrepresentanter til å bidra til å sikre dette nasjonale prosjektet lokasjon til Tynset, og at fremdrift til både bygging og utdanning av medarbeidere kan iverksettes i henhold til tidligere vedtak."

Artikkeltags