røros: – Jeg blir 62 år i midten av mai og har bestemt meg for å benytte muligheten til å bli pensjonist. Det er ikke mer vidløftig enn som så, sier Kroken, som ga Røros kommune beskjed i går.

– Jeg har gunstige vilkår for å gå inn i pensjonistenes rekker, og føler vel at jeg kan sette pris på litt enklere og mindre hektiske hverdager. Men det kan god hende jeg vil bruke kunnskapen jeg sitter inne med til å bidra i ulike sammenhenger, sier han.

Mange rådmanns-år

Jon Ola Kroken har mange år bak seg som rådmann, både i Røros, Os og Tynset - og han var også en periode assisterende rådmann i Røros. Han har også vært regionkonsulent i Fjellregionen.

– Har avgjørelsen din vært preget av Robek-liste og økonomiproblemer i Røros kommune?

– Nei, ikke spesielt. Men jeg har vært rådmann i mange år, og merker at jeg ikke lenger har like mange krefter og like stort overskudd i jobben. Jeg har vel heller ikke den samme energien til å «stå imot», sier Kroken.

Stor trivsel

Han understreker at han har trivdes godt i Røros kommune både med de ansatte i kommunen og med politikerne.

– Det er derfor med et visst vemod jeg har bestemt meg for å si opp jobben - like vemodig som det har vært i de andre jobbene jeg har sluttet i. Nå går jeg ut i en ny situasjon der jeg ikke har lagt noen planer, men med en erkjennelse av at jeg vil ha godt av å gjøre noe annet, sier Kroken.

– Hvordan ser du på den økonomiske framtida for Røros kommune?

– Det er ingen tvil om at situasjonen er alvorlig og at det må skje noe ganske fort - kanskje fortere enn vedtakene i kommunestyret medfører. Det er muligens slik at mange har i overkant tru på at det er enklere å komme seg ut av den situasjonen kommunen er i enn det i virkeligheten er, sier Kroken.

Vanskelig å erstatte

Ordfører Hans Vintervold forteller at det ikke er noen jubel i kommunen når Kroken har bestemt seg for å slutte.

– Vi mister en erfaren medarbeider med bred kunnskap ikke minst om lokale forhold. Det har vært ganske tøffe tider i forhold til kommunens økonomiske situasjon, og jeg har stor forståelse for at Kroken har lyst til å prøve noe annet. Dessuten har han muligheten til å gå av med pensjon, og velger å benytte seg av den muligheten, sier Vintervold.

Han forteller at kommuen nå må begynne å forberede en prosess for å finne Jon Ola Kroken sin erstatter.