Å restaurere en gammel kirke er ikke så enkelt. - Dette er tidkrevende. Vi finner en del utfordringer underveis. I dette tilfellet måtte hele våpenhuset jekkes opp slik at vi kom under med ny bunnramme, sier Per Bjørsagård, pensjonert snekker innhentet for oppdraget.

350 år gammelt tømmer

Våpenhuset ble bygget en gang på 1750-tallet og tømmeret har ikke blitt byttet ut tidligere, men nå er det dags.

:- Det er mye råttent tømmer i bunn her, og det var nødvendig med en utskifting nå sier, Per Bjørsagård fra Kviknehytta.

Arbeidet var stipulert til å ta 14 dager, men man har underveis funnet ut at det ikke holder.

- Vi så at støttestolpene hadde råtnet opp, og ble nødt til å sette inn nye. Derfor kommer nok dette til å ta minst en uke ekstra, tror Ingar Frengstad fra Kviknehytta.

Nesten 20 år

Kviknehytta feirer 20 års-jubileum i 2014, men daglig leder snakker om midten av 2000-tallet som de viktigste årene i firmaets levetid.

Vi fikk nye eiere i løpet av 2006 og 2007, da ble det litt oppsving i bedriften. Kviknehytta er nå eiet av en blanding av ansatte, kviknedøler og hytteeiere vi har bygget for. Dessverre var ikke 2011 noe godt år for oss, men vi ser at de første fem månedene i 2012 heldigvis er bedre, sier daglig leder Per Arve Bjørsagård

Endret driften

Tidligere var det mye fokus på hyttebygging, men den daglige lederen forteller at man etter hvert har dreid litt på fokuset.

Tanken vår nå er at vi hovedsakelig vil jobbe på Kvikne. Målet er at arbeiderne skal få komme hjem ved endt arbeidsdag.Tidligere var det en del hyttebygging i blant annet Gudbrandsdalen for oss, men nå er det mer mindre oppdrag som tilbygg på hus, og vedlikehold av hytter. Selv om vi fremdeles gjerne bygger hytter. Vi har syv snekkere, tømrere og laftere ansatt, og de sitter på mye forskjellig kompetanse. Det gjør at vi er veldig fleksible, og dekker de fleste behov i et lite lokalsamfunn, sier han.

Glad for kompetansen

Solveig Schärer Frengstad er en av kviknedølene som setter pris på Kviknehyttas kompetanse. Hun er leder av Kvikne menighetsråd, og følger med på arbeidet som gjøres ved Kvikne kirke.

- Det er flott at vi har dyktige folk i området som kan hjelpe oss med å ta vare på den flotte kirka vår. Denne restaureringen var tungt påkrevd nå ettersom vi har hatt problemer med at snø har blåst inn i våpenhuset om vinteren. Den er kostnadsberegnet til 100 000 kroner, og det er dekket med tilskudd fra kommunen, sier hun.