Ordfører Bersvend Salbu (SV) er glad for stort engasjement hos ansatte som har fått til dette.

- Fagarbeider Jan Håkon Moen og avdelingsingeniør Hilde Aanes har gjort en stor jobb med å gjennomføre dette. LED-lys er en veldig synlig del av en større miljøsatsing i kommunen, sier Bersvend Salbu.

Fra skepsis til entusiasme

Jan Håkon Moen forteller at det har vært en del arbeid med LED-lys-prosjektet, men det har gitt mye positiv respons og stort engasjement.

- Eksempelvis har Tynset kirke nå fått fire lamper med LED-teknologi. Tidligere var det 400 watts lamper. Nå er det kun 90 watt med LED-armatur. Da vi skulle gå i gang med dette prosjektet var det noe skepsis, men dette har stilnet, forteller Jan Håkon Moen.

Billigere løsning

Tynset kommune gikk ut og ba om tilbud på lamper for LED-lys. Tilbudene var på 130.000-140.000 kroner.

- Vi tok jobben sjøl og vi har nå brukt rundt 50.000 kroner på utstyret til alle kirkene, sier Jan Håkon Moen. Han er spesielt tilfreds med opplysningen av Kvikne kirke.

- Her har vi sinkdekket tårnet av kirka, og LED-lyset fungerer veldig godt. Fra nord får lyset fram den mørke kirka på en flott måte, sier Jan Håkon Moen.

Helhetlig tenking

Avdelingsingeniør Hilde Aanes ved avdeling for plan, byggesak og geodata sier at LED-belysning bare er en del av en større helhet. Den 4. mars inviterer regionrådet og Tynset kommune til et møte der vi setter den nye teknologien i sammenheng med framtidens løsninger innenfor energibruk. Det betyr blant annet lavenergibygg i tre, hvordan varme opp svømmehallen på en mest fornuftig måte og generell energikartlegging, sier Aanes.

Mer av tre

Ordfører Salbu mener disse tingene er viktig, både av hensyn til økonomi og miljø. Tynset kommune sparer flere hundre tusen kroner på å bruke LED-lys, men det har sin kostnad investeringsmessig.

- LED-lys har en "bjellesau-funksjon" ved at det er så synlig. Energimengden er ikke all verden, men det kan gi store effekter, sier Salbu. Han håper at man kunne utnytte trevirkets muligheter enda mer.

- Vi har betydelig mengde med skog som kunne anvendes både som byggemateriale og mer til, sier Bersvend Salbu.