- Mange tør ikke flagge motstand

NATUR: Sigrun Taugbøl Aasen, Grim Jardar Aasgård og Per Urseth mener at naturperla Glomma ikke er til salgs for fire-fem millioner kroner årslig. (Foto: Erland Vingelsgård)

NATUR: Sigrun Taugbøl Aasen, Grim Jardar Aasgård og Per Urseth mener at naturperla Glomma ikke er til salgs for fire-fem millioner kroner årslig. (Foto: Erland Vingelsgård)

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Glommas Venner mener at flere tolginger er motstandere av kraftutbygging, men at de ikke tør å flagge sitt syn.

DEL

Da kommunestyret sist behandlet den store saken, var det kun en person som stemte mot kraftutbygging. De fleste gikk for en moderat utbygging, mens fem ville ha det mest omfattende forslaget.

– 5. juni er det befaring i Tolga. Norsk vassdrags- og elektrisitetsverk skal ha en siste befaring før de sender sin søknad til Olje- og energidepartementet. Vi mener at viktige momenter ikke har kommet godt nok fram i diskusjonen. Vi er redde for at Tolga kommune gir fra seg naturrikdommer for småpenger. Det vil si 4-5 millioner kroner for at vi skal miste verdifulle naturopplevelser og miljølandskap, sier Per Urseth, Grim Jardar Aasgård og Sigrun Taugbøl Aasen.

Retten møter de tre på Malmplassen.

– Dersom kraftutbyggerne får det slik de vil, blir det kun fem kubikkmeter vatn i sekunder forbi Malmplassen. Glomma er et svært sentralt element i Tolga sentrum. Det er heller ingen andre steder på den 60 mil lange ferden at det nå er igjen særlig fall i elva som ikke er utbygd, sier de tre.

– Underlig språkbruk

Per Urseth reagerer spesielt på den måten Opplandskraft uttrykte seg på i sitt siste svar til de ulike høringsinstansene.

– Her får Fylkesmannen i Hedmark og andre aktører gjennomgå, også Glommas Venner. Jeg reagerer spesielt på språkbruken. Jeg føler at flere blir stemplet som uvitende. Det er en hersketeknikk, sier Urseth.

– På hvilke måte da?

– Her er det argumenter både for og imot kraftutbygging. Fra utbygger blir det presentert flere kompenserende tiltak ved utbygging. Men vi mener dette er flere tiltak som ikke er utprøvd. Hvis den beste teknologien blir brukt, kan det være akseptabelt, men dersom man velger en dårligere kvalitet, er det ikke så bra. Fiskeriekspert Ole Nashoug hos fylkesmannen får en svært negativ omtale. Det står blant annet at hans påstander om eksperimentelle tiltak er «subjektiv synsing». Jeg mener uttalelsene burde ligget på et høyere nivå, sier Per Urseth.

Flere motstandere

Urseth, Aasgård og Aasen mener de har støtte fra flere tolginger enn de som tør stå fram.

– Hvorfor er det ikke flere som viser sin motstand?

– Det er kanskje ikke kultur for å si hva de egentlig mener. Av en eller annen grunn tør folk ikke reise seg, sier de tre.

- Feil prosess

Astrid Alice Haug møtte som vararepresentant for SV i kommunestyret da saken var til behandling.

– Jeg trur ikke folk er redde for å si sin mening, men jeg mener prosessen rundt kraftutbygginga ble kjørt feil. Når du selger inn en sak med penger og arbeidsplasser, er det lett for folk å hoppe på argumentene. Det første folk spør seg om, er hva vi skal bruke pengene til. Dette er gjengs for mange saker som gjelder natur. Hadde prosessen gått mer på vurdering for og imot det faktiske inngrepet som skal gjøres, ville kanskje holdningene vært annerledes, mener Haug.

Artikkeltags