Fredag la regjeringa fram ei ny distriktsmelding som Heidi Greni mener er svært viktig for å videreføre den politikken som er utvikla de siste sju-åtte årene.

- Meldinga dokumenter flere positive tendenser i distriktspolitikken selv om den store befolkningsutviklinga skjer i de store byene og rundt de sentrale strøkene. Eksempelvis er det 118 flere kommuner med vekst i 2011 enn det var i 2006, sier Greni.

- Hva har dere i den rød-grønne regjeringa å by på i forhold til opposisjonen?

- Vi ser det spesielt under budsjettbehandlingene på Stortinget at opposisjonen legger fram konkrete forslag som over tid utarmer småkommunene og distriktene. Det kanskje beste eksempelet er omfordelingen av skatteinntektene mellom de skattesterke kommunene og de mange skattesvake, slik alle kommunene i Fjellregionen er.

Arbeidsgiveravgift

I en rekke år er det jobbet hardt fra Fjellregionen for å ha differensiert arbeidsgiveravgift. Ikke minst daværende regionrådgiver og nåværende stortingsrepresentant Olov Grøtting og avgåtte statssekretær Dag-Henrik Sandbakken kjempet hardt for å gjeninnføre differensiert arbeidsgiveravgift.

- Dette er viktig å videreføre denne ordningen som gir bedriftene i distriktskommunene lavere arbeidsgiveravgift enn i sentrene, sier Greni.

10 mill til fjellkommunene

Hun peker også på at regjeringa foreslår 10 millioner kroner ekstra til næringsutvikling i fjellkommunene.

- Er det så mye når vi har nærmere 100 fjellkommuner?

- Disse pengene kommer på toppen av det virkemiddelapparatet som vi har i dag. Et annet virkemiddel er å bygge kompetansemiljøer utenfor de store byene. Det betyr å utvikle tydeligere arbeidsregioner.

- Hva betyr det i vårt område?

- Det er å bygge opp miljøer rundt Røros og Tynset. Og kompetanseutvikling på Røros styrker også Holtålen kommune, der jeg bor, sier Heidi Greni. Hun er medlem av kommunal- og forvaltningskomiteen i Stortinget, komiteen som skal jobbe videre med denne meldinga.

Mineralhovedstad

Heidi Greni er også glad for at meldinga gir klarere signal om å ta i bruk lokale ressurser til næringsutvikling.

- Det tolker jeg slik at vi også må bruke mineralforekomstene vi har. Jeg støtter fullt ut å gjøre Røros til mineralhovedstaden og bygge opp et kompetansesenter. Det må jobbes videre for å komme i gang med gruvevirksomhet i Fjellregionen, i første omgang Røros og Holtålen, sier Heidi Greni.