Morna Tynset!

Per Martin Sandtrøen

Per Martin Sandtrøen Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Tynset Høyres Berit Nordseth Moen kritiserer de rød-grønne politikerne for å spre unødvendig tvil og usikkerhet om Helsearkivet og Arkivverkets sentraldepot vil bli lokalisert til Tynset.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Leserbrev I Helse- og omsorgskomiteen har man vedtatt at «når en ekstern kvalitetssikring er gjennomført for Arkivverkets sentraldepot og Norsk Helsearkiv på Tynset, vil regjeringen komme til Stortinget med saken». Dette vedtaket tolker Nordseth Moen som en forsikring om at arkivet kommer til Tynset. Samtidig oppfordrer hun til politisk kamp for arkivene.

Det er en åpenbar motsetning i Nordseth Moens påstander. Først anklager hun andre politikere for å så unødvendig tvil. I neste setning sier hun at politikerne i Fjellregionen må samle seg og jobbe mot regjeringen og Stortinget helt til pengene faktisk er bevilget.. Siden andre politikere blir anklaget for å så unødvendig tvil må vi kunne anta at Nordseth Moen ikke mener det er noen tvil om Høyre-regjeringens planer om å legge arkivet til Tynset. Men dersom dette allerede er i boks, hvorfor da dette behovet for videre arbeid opp mot Regjeringen?

Sannheten er at denne kampen ikke er avgjort før arkivet fysisk står på Arkivtomta på Tynset. Kampen om arkivene illustrerer på en god måte det Høyre og FrP jobbet hver eneste dag i valgkampen for å unngå; nemlig å vise hva de egentlig ønsker å gjøre i regjering. Høyrepartienes ideologi er å la markedskreftene styre mest mulig av Norge. Frie markedskrefter betyr at de som er sterk fra før styrkes. De som står svakere svekkes. De største blir større, og de minste blir mindre. Bedrifter og arbeidsplasser flyttes dit det er mest penger å tjene, altså i byene. Stadig mer sentraliseres, og små enheter legges ned, enten det er arbeidsplasser eller kommuner. Kort sagt – Norge, med unntak av byene, legges ned.

Arkivsaken vil bare være den første av en lang rekke nederlag for alle som er glad i Tynset, og resten av distrikts-Norge. Høyreregjeringen har allerede varslet at de trekker tilbake Norges veto mot Postdirektivet. Det betyr at vi i Fjellregionen vil ende opp med å betale vesentlig mer for å sende post enn det man vil gjøre i byene. Regjeringen vil privatisere jernbanen i Norge. Hva er konsekvensene for oss som tar Rørosbanen? Jo, færre avganger og dyrere billetter. I neste omgang kommer kravet om nedleggelse fordi «passasjergrunnlaget er jo dårlig»!

Snart står politireformen for tur. Her vil man sentralisere lensmannskontorene. Tryggheten til folk på Tolga og Os blir mindre. Politiet vil selvsagt ikke komme raskere til unnsetning når det ikke lenger er fast til stede i bygda. Høyres nye Europaminister lovet en mer «aktiv» europapolitikk. Han har fulgt opp løftet sitt, og brukte ikke lang tid på å innsmigre seg med EU-byråkratene. Hans budskap om å fjerne den norske ostetollen er godt nytt i Brussel, men betyr at flere bønder vil miste arbeidet. Om ikke lang tid kan Synnøve Finden vise seg å bli sterkt pressa. Ennå har jeg ikke en gang nevnt konsekvensene av tvangssammenslåingen av kommunene våre..

Min klare påstand er at ikke en eneste tynseting vil være tjent med det nye regjeringsskifte. Høyreregjeringens markedstenkning er skreddersydd for å avfolke distriktene. Takket være dyktige handelsfolk har handelsstanden på Tynset har vokst de siste årene. Men hvor mye vil butikkene være verdt hvis det ikke lenger er kunder igjen til å handle der? Hvor skal hardt arbeidende entreprenører finne oppdrag, når tjenestene i distriktene blir så dårlige at folk flytter? Siv Jensen feiret de blås valgseier med å rope Morna Jens. Det hun ærlig skulle sagt var Morna Tynset!

Jeg utfordrer med dette Høyre og FrPs Hedmarkinger til å motbevise meg, i debatt og i sitt politiske arbeid.

Per Martin Sandtrøen, nestleder i Senterungdommen og glad i Tynset.

Min klare påstand er at ikke en eneste tynseting vil være tjent med det nye regjeringsskifte.

Artikkeltags