Motivert for fire nye år

VIL MER: På tross av nesten en mannsalder i lokalpolitikken, er Bersvend Salbu motivert til å fortsette enda en periode. - Jeg kan rett og slett ikke tenke meg noe arbeid som er mer givende og spennende enn å være ordfører i Tynset, sier han.

VIL MER: På tross av nesten en mannsalder i lokalpolitikken, er Bersvend Salbu motivert til å fortsette enda en periode. - Jeg kan rett og slett ikke tenke meg noe arbeid som er mer givende og spennende enn å være ordfører i Tynset, sier han.

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Ordfører Bersvend Salbu (46) er inne i sitt 20.år i kommunestyret, og sitt 16. formannskapet. På toppen har han åtte år i ordførerstolen. Og fortsatt er han ikke fornøyd av lokalpolitikken.

DEL

TYNSET: - Nei, jeg kan rett og slett ikke tenke meg andre politiske verv som kan måle seg med å være ordfører i en passe stor kommune. Derfor har jeg bestemt meg for å stille meg til disposisjon på nytt. Jeg har hatt en tur i tenkeboksen hvor jeg har avveid hjemmebane med to små i forhold til et verv som ikke akkurat er noen ni til fire-jobb.

- Og til slutt seiret lysten og motivasjonen til å fortsette?

- Ja, du kan si det sånn. Det er flere ting som har vært utslagsgivende i så måte: På det overordnede plan synes jeg det er spennende å følge de store sakene som ikke er avsluttet, kampen for lokalsykehuset og helsearkivet, for eksempel. Men det som gir aller mest motivasjon er de daglige møtene med folk i kommunen vår. Den betydningen som kommunen har for folk, kan knapt overvurderes, mener Salbu.

Bred respekt

Han har da også en «standing» blant folk som er ganske unik. Mens minipartiet SV fikk en nasjonal oppslutning så vidt over fire prosent ved sist kommunevalg, klinket SV på Tynset til med nesten 30 prosent. Det var nesten en fordobling i forhold til kommunevalget i 2007. Her kan en trygt snakke om Salbu-effekt, og VG ga SV-ordføreren nærmest heltestatus etter valgt i 2011, ikke minst fordi han klarte å samle både Kristelig Folkeparti, Høyre og Fremskrittspartiet bak sitt kandidatur.

- Hva er egentlig sukessformelen din?

- Jeg skal være forsiktig med å anlysere det siste valgresultatet - det kom som en gedigen overraskelse på oss i SV også. Men det må bety at folk og velgere mener vi har gjort en del riktig. Det aller viktigste tror jeg er at vi i kommunestyret evner å dra lasset sammen. Samfunnsbygging og utvikling er ikke - og skal ikke være - noe énmannsverk. Forresten én ting til: Vi har vært varsomme med å love resultater. Vi har nøyd oss med å love at vi skal stå på for å få det til!

Valg først

Den sittende ordføreren tar det ikke for gitt at han får en ny periode.

- Aller først skal vi ha et valg, og det vil være nesten utrolig om vi skulle klare den samme oppslutningen som sist. Dessuten er det flere andre partier som også kjører fram sine kandidater til dette vervet. Men; når jeg har bestemt meg for en ny periode, håper jeg selvsagt på å kunne fortsette i denne stolen, understreker han.

SV-avtrykket

- Men selv med den høye oppslutningen har vel ikke SV-avtrykket blitt særlig tydelig på Tynset?

- Du kan godt si at mange av de tydelige avtrykkene er saker det har vært bred enighet om. Men jeg mener at mange av dem harmonerer godt med overskriftene i programmet til SV. Det er bare å vise til eksempler som barnehagesatsingen, mottak av flyktninger, klimatiltak og energieffektivisering. Og et generelt godt tjenestetilbud til befolkningen.

Salbu er imidlertid ikke ensidig opptatt av sin egen kommune. Det har vi ikke råd til i en region som ikke teller mer enn 23.000 innbyggere.

- Det betyr at vi må samarbeide regionalt for å beholde de tilbudene vi har. Blir det for mye intern kamp, risikerer vi at tilbud blir borte for oss. Jeg er derfor glad for at kommunen har sluttet seg til samordningen av spesialisthelsetjenestene i Fjellregionen. Vi er på gang med mye positivt samarbeid, men ser helt klart at vi har enda mer å gå på.

Kommunereform

- Apropos samarbeid; en av de viktigste sakene i neste kommunestyreperiode, blir kommunereformen. Hvor få kommuner ser du for deg i regionen?

- Jeg er enig i at dette bir en sak med høy prioritet. Jeg må bare innrømme at jeg for noen år siden var tydeligere og mer positiv til kommunesammenslåinger enn jeg er i dag. Strukturendring må aldri være målet, det skal kun være et middel for å kunne yte bedre tjenester. Det som er viktig i den forestående prosessen, er at vi rigger oss til en fremtid med et perspektiv som i hvert fall går 20 til 30 år fram i tid. Jeg har ikke lyst til nytegne kartet eller komme med spådommer for vår region. Det er skummelt å ha det for travelt i dette arbeidet, mener Salbu.

- Hvilke andre saker er det som peker seg ut som betydningsfulle de neste fire årene?

- Helsearkivet er én. Etter alle avgitte løfter må det nå ligge til rette for realisering. Men jeg vil gjerne se spaden i jorda før vi kan senke skuldrene. Ellers har vi en nasjonal helse- og sykehusplan som regjeringen skal legge fram for Stortinget i høst. Denne er viktig både for Tynset og regionen. En litt mer overbyggende og sammensatt sak er den overgangen fra oljesamfaunnet til fornybarsamfunnet som Kongeriket Norge må begynne å forberede seg på.

Tynsetordføreren ønsker å fremstå som en eksponent for optimisme.

Har det veldig godt

- I det store bildet har vi det veldig godt her på vår lille flekk. Det gjelder nasjonalt, og enda mer i globalt perspektiv. Vi gjør lurt i å minne oss selv på det med jevne mellomrom. Selvfølgelig har vi kamper som vi skal kjempe, men de skal vi kjempe med et positivt engasjement. Vi må vokte oss vel mot å bli - eller bli oppfattet som - en sutreregion. Derfor er det så viktig å dyrke fram holdninger hvor det er mulighetene og ikke begrensningene og umulighetene som er det sentrale. Positiv galskap er muligens et ord som kan brukes. Vi må heie på dem som er litt villere enn den jevne mann.

Befolkning

- Men uansett positivitet, det er noen bekymringsskyer over regionen vår?

- I regional sammenheng er befolkning og befolkningssammensetning en gjenganger. Dette er en kompleks utfordring, men skal vi klare å snu trenden, må vi ha flere arbeidsplasser i bunnen, både offentlige og private. Og i egen kommune er jo selvsagt budsjettet en årlig øvelse eller prøvelse. Omstilling og endring er ikke noe som dukker opp en gang i blant - nå er dette en kontiuerlig prosess. Selv om forandringer er både riktige og nødvendige, kan det virke smertefullt på noen grupper.

- Et kort spørsmål som avslutning: Går det an å ha et normalt liv ved siden av å være ordfører?

- En enkel finale. Svaret er ja!

Artikkeltags