N-Ø Pelsdyrfôrlag og<br/> Oppdal slås sammen

Av
Artikkelen er over 14 år gammel

NORD-ØSTERDAL: Styrene i Nord-Østerdal Pesldyrfôrlag AS, og Oppdal Dyrefôr BA går inn for å slå de to lagene sammen. Det vil bety at virksomheten på Tynset flyttes til Oppdal og flere av de åtte ansatte vil stå uten jobb.

DEL

Tyngden av pelsdyrfarmere ligger rundt anlegget på Oppdal. Det er også kortere veg til farmene i Nord-Gudbrandsdalen og Rennebu.

– Det avgjørende for dette vedtaket er store investeringer vi står foran på Tynset, og disse vil gi farmerne dårligere økonomi på sikt. Vi er også redd for at det kan føre til færre pelsdyrfarmere enn det vi kan se for oss med ett felles anlegg på Oppdal. Poenget er en forskjell på pris for pelsdyrfôret med 40 øre per kilo, og det betyr mye for hver enkelt farmer, sier styreleder Per Magne Sandeggen.

Rekrutteringsprosjekt

Daglig leder i Nord-Østerdal Pelsdyrfôrlag, Ole Sylte Heggset, vil lede et rekrutteringsprosjekt for å skaffe flere pelsdyroppdrettere i regionen.

- I løpet av de tre siste årene har vi fått 12 nye oppdrettere bare i Nord-Østerdalen, og vi tror muligheten er stor for fortsatt tilførsel av nye farmer. Inntjeningen er marginal på mange gardsbruk i fjellregionene i dag. Samtidig er trusselbildet fra både WTO og rovdyr med å gjøre framtida usikker for mange. Men Pelsdyrnæringa berøres ikke av dette i det hele tatt. Vi har god råstofftilgang, et svært profesjonelt omsetningssystem for oppdretternes skinn, lave investeringskostnader og gode økonomiske ordninger for medlemmene. Mink og rev bør derfor absolutt være en mulig næringsveg for mange som i dag søker en ekstra elle ny fot å stå på, forteller informasjonssjef Bjørn Dag Gundersen i Norges Pelsdyralslag.

Pelsdyralslaget og de fusjonsaketuelle fôrlagene håper nå på oppbacking fra aktuelle samarbeidspartnere som kommuner, fylkeskommunene og Innovasjon Norge omkring det aktuelle rekrutteringsprosjektet.

Flere mister jobben

Bestyrer Ole Sylte Heggset legger ikke skjul på at det negative ved fusjonen er at de som er knyttet til anlegget på Tynset mister jobben. Han tror at mange vil finne seg ny jobb ganske raskt, og derfor blir de fristilt fra oppsigelsestida.

– I utgangspunktet vil alle våre ansatte blir jevnstilte, men det er klart at vi forstå at fåtallet av våre ansatte på Tysnet ser for seg en pendlertilværelse mot Oppdal. I det nye selskapet vil vi få behov for to-tre sjåfører, og disse kan bekles av våre ansatte, sier Sylte Heggset.

Stor bygningsmasse

På Tynset har pelsdyrfôrlaget meget stor bygningsmasse, som delvis er utleid allerede. Det er til brannstasjon, Sero AS og veterinærvakta. Til sammen har pelsdyrfôrlaget fire dekar med bygningsmasse, som selskapet over tid komme til å selge.

Gode tider

Vedtakene om fusjon av pelsdyralslagene skjer i ei tid med til dels svært gode priser på skinn.

– Minkprodusentene opplever i dag eventyrpriser på sine skinn, mens sølvreven også er høyt oppe. Blårevprisene har så ligget noe nede en stund, men rapportene foran auksjonsstart i Helsinki på tirsdag er positive, og man spår en prisøkning utover i 2006, sier styreleder Per Magne Sandeggen.

Han understreker at dette er forslag fra styrene i de to selskapene, og det hele skal behandles i de respektive årsmøtene.

Artikkeltags