- Nå må all tvil om arkivet fjernes

TIL STORTINGET: Ordfører Bersvend Salbu på Tynset har i et skriv til Hedmarksbenken, Venstre og KrF bedt om et møte i første halvdel av august. Han vil fortsette å informere stortingsrepresentantene om hvor viktig arkivsaken er for Tynset og regionen ellers. Nå må all usikkerhet fjernes og arkivet må på plass i neste års budsjett, sier han. (Arkivfoto: Ola Rye)

TIL STORTINGET: Ordfører Bersvend Salbu på Tynset har i et skriv til Hedmarksbenken, Venstre og KrF bedt om et møte i første halvdel av august. Han vil fortsette å informere stortingsrepresentantene om hvor viktig arkivsaken er for Tynset og regionen ellers. Nå må all usikkerhet fjernes og arkivet må på plass i neste års budsjett, sier han. (Arkivfoto: Ola Rye)

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Ordfører Bersvend Salbu ber om et møte med Hedmarksbenken på Stortinget, Venstre og KrF i august. Nå må arkivprosjektet på Tynset inn i budsjettet for 2015, sier han.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Første vedtak i denne etter hvert så lange prosessen ble gjort for fem år siden. Da ble vedtaket om å lokalisere Norsk Helsearkiv på Tynset gjort.

Siden den gang har det vært ytterligere vedtak, utredninger og forprosjekter. Både Tynset kommune og staten har lagt ned store ressurser i årene som har gått i tråd med vedtaket. Nå må vi få fjernet all usikkerhet, mener ordføreren.

-Jeg føler meg ikke sikker før budsjettet er på plass, og arkivet ligger inne der. Og budsjettarbeidet har forgått lenge allerede. Vi må få informert Stortinget hvor viktig denne saken er for Tynset, og for regionen vår.

KS-2 prosessen avsluttet

Den siste kvalitetssikringen er for lengst avsluttet, men Norsk Helsearkiv skriver at «Tidspunktet for oppstart av byggingen på Tynset er ikke endelig avklart». Det er denne avklaringen Salbu tar sikte på å få når han møter Hedmarkbenken, Venstre og KrF i begynnelsen av august.

Statsminister Solberg sa i november til NRK Hedmark og Oppland at «Jeg kan jo ikke bruke ordet garanti før vi sitter i budsjettbehandling i regjeringen og bevilger penger». Det er denne prosessen Bersvend Salbu nå ønsker å ligge i forkant av.

Førti millioner

Helt siden 2006 har det på Tynset blitt arbeidet for å få etablert Helsearkivet der. Det har vært brede allianser mellom næringsliv og politikere.

Etter vedtakene som fulgte har det blitt lagt ned mye arbeid og ressurser på reguleringsplaner, eiendomsovertakelse og veisystemer knyttet til utbyggingen. Til nå er det beregnet at kostnadene knyttet til prosjektet beløper seg til 40 millioner kroner.

Artikkeltags