- Innlandet Energipellets har ikke hatt penger til å dekke de løpende utgiftene. I tillegg er produksjonen på lengre sikt for lite lønnsom, sier styreleder Stein Solbu. Han er sjef for Nord-Østerdal Kraftlag AS, som har 46 prosent av aksjene i selskapet.

Kan tape millioner

Nord-Østerdal Kraftlag AS kan tape fem millioner kroner på konkursen.

– Det er investert relativt mye penger i selskapet. Under forutsetning av at vi ikke får dekket lånene våre, kan vi tape fem millioner kroner på konkursen. Det er en totalkapital i selskapet på rundt 20 millioner kroner, sier Stein Solbu.

Han forteller også at selskapet har vært utsatt for en del uforutsett, nemlig at leverandøren av produksjonsutstyret har gått konkurs.