Nytt reingjerde lang jernbanen

Av
Artikkelen er over 14 år gammel

HOLTÅLEN/RØROS: Tamrein trekker inn mot Forollhogna villreinområde. Nå kan det bli satt opp nytt gjerde som strekker seg langs jernbanen fra Glåmos til Vongraven i Ålen.

DEL

På slutten av 60-tallet ble overgangene av rein stoppet ved at Norges Statsbaner satte opp et forhøyet gjerde mellom Harborg og Nesvollen. Dette tiltaket fungerte godt i mange år, men i de siste år har imidlertid et økende antall tamrein krysset gjerdet og vandret vestover inn i fjellområdet mellom Rugldalen og Hessdalen.

Dårlig forfatning

Gjerdet som ble satt opp for over 30 år siden er nå i så dårlig forfatning at det ikke hindrer tamrein å krysse vestover.

Den11 kilometer lange strekningen mellom Harborg og Nesvollen virker å være en naturlig overgang for rein mellom øst og vest.

Reingjerdet som skal bygges nord for Aursunden kan medføre et økende problem med rein som vandrer mot Rugldalen.

To millioner

Nabokommunene Holtålen og Røros, reindriftsforvaltningen, fylkesmennene i Sør-Trøndelag og Hedmark og Villreinutvalget i Forollhogna har diskutert løsninger.

Gjerding mellom Harborg og Nesvollen er trolig det mest effektive tiltaket for å hindre at rein vandrer over jernbanen. Muligens bør gjerdet strekke seg helt fra Glåmos til Ruglåa og gårdene på Vongraven i Ålen. Et slikt gjerde antas å koste to millioner kroner.

Gjerde planlegges

Konklusjonen etter møtet er at det skal utarbeides bedre informasjonsrutiner når rein trekker inn mot Forollhogna villreinområde. Samtidig skal nytt gjerde langs jernbanelinjen planlegges.

Fylkesmannen skal avklare om Jernbaneverket vil bidra eller har et formelt ansvar for å ivareta gjerdet langs jernbanen. 

Artikkeltags