Fjellregionen: – Jeg overtok hjemgarden i 1999. Jeg har siden da hatt fokus på å skaffe meg mer dyrkajord som jeg eier sjøl. Å sikre framtidig økologisk jord, og være med å støtte opp om lokal videreforedling av økologiske produkter, er viktig for meg. Det gjør at jeg er stolt over å være bonde i årene som kommer. Derfor gir dette meg inspirasjon, sier Stian Greni på Bjørgan.

Greni satser på større produksjon av økologisk sau og melkeproduksjon.

– Jeg håper Holtålen kommune vil satse sterkere på fjellandbruket enn de gjør i dag. Jeg får ikke ei krone fra staten eller kommunen til dette, sier han.

Fikk kjøpt opp arealer

Greni har klart kunststykket å fått kjøpt opp dyrkingsarealer.

– Ja, det har jeg. Siden jeg overtok garden har jeg til nå kjøpt opp 9.000 mål. Her jeg nå dyrker, var det tidligere kommuneskog. Jeg kjøpte 6.500 mål av Holtålen kommune i 2014. Nå utnytter jeg mulighetene og har engasjert Tronfjell Maskin AS på Alvdal. De er profesjonelle og kan det de driver med, sier Greni.

Han påpeker paradokset at hans nydyrkingsprosjekt tilsvarer kun syv dagers nedbygging av dyrkajord i Norge.

– Ja, dette har jeg sjøl regnet ut. Det sier noe om dimensjonene for framtidige produksjonsarealer for norsk matvareproduksjon. Her jeg dyrker er det ikke akkurat flatbygda, sier han tørt.

Tall fra Fjellregionen

Folldal: 4 saker på tilsammen 135 mål godkjent. 3 saker til behandling gjenstår for 2014 på tilsammen 157 mål. Totalt forventes det klarsignal på 290 mål godkjent for 2014.

Alvdal: 118 mål godkjent for 2014.

Tynset: 287 mål godkjent. 55 mål ikke behandlet. Tilsammen 342 mål.

Tolga: 11 søknader på tilsammen 415 mål mottatt. av disse er 6 søknader godkjent på tilsammen 275 mål.

Os: 9 søknader på tilsammen 431 mål godkjent. 5 saker på tilsammen 167 mål på høring. Tilsammen 598 mål mottatt.

Røros: 1 søknad på 200 mål er godkjent.

Holtålen: 2 søknader godkjent. Tilsammen 304 mål.