Kjetil Frengstad i aksjonskomiteen for gang- og sykkelveg gjennom Kvikne mener det er et overgrep mot bygda at riksveg 3 ikke er bedre sikret for de mjuke trafikantene.

Fakler og politi

Både barn og voksne mobiliserte maksimalt mandag kveld for å vise hvor vanskelig det er for gående og syklende langs riksveg 3. Med fakler i hånda og politiet foran og bak, gikk de nærmere 300 deltakerne fra Kvikne Samfunnshus til Kvikne kirke og tilbake. Den store mengden vogntog som passerte viste hvor vanskelig trafikksituasjonen er, spesielt når mørket faller på.

Vitnesbyrd fra ungdommen

Før fakkeltoget satte seg i bevegelse var det taler av både skoleungdom og ordfører.

Sivert Bekken, Hallvard Estensgård Leistad, Hilde Moan Bjørshoel og Janne Borch Moe ga sine vitnesbyrd om hvor farlig det faktisk er på riksveg 3. De fortalte om direkte livsfarlige opplevelser på denne vegen som bare får mer og mer trafikk, men som blir farligere og farligere for gående og syklende, ja for bilistene også.

Svært skuffet

Hele Kviknebygda og resten av Tynset kommune var svært skuffet over at de drøyt fem kilometerne med riksveg gjennom Kvikne ikke var med i Nasjonal Transportplan eller Statens vegvesen sitt program for perioden 2014-2017.

Nylig har strekningene fra Yset til Vollan bru og fra Ulset til Storeng bru fått gang- og sykkelveg. Men parsellen mellom disse strekningene mangler. Det er drøyt fem kilometer.

Livskvaliteten senkes

Ordfører Bersvend Salbu (SV) mener at den farlige vegen senker livskvaliteten for folk som bor på Kvikne og de som reiser gjennom bygda.

- Det er et stort engasjement på Kvikne. Denne saken er noe dere virkelig brenner for. Dette prosjektet burde vært øverst på prioriteringslista for perioden 2014-2017. Det er grunn til å bli forbanna når dette ikke er med. Jeg skjønner heller ikke hvorfor det ikke er med på prioriteringa, sa ordfører Bersvend Salbu.

Han viste til det faktum at riksveg 3 er en nasjonal veg.

- Det er hovedfartsåra mellom nord og før. Kvikne er den bygda som rammes hardest av tungtrafikken. Prosjektet faller mellom flere stoler. Det hører ikke til de sentrale regionene. Sentrale og regionale politikere må slå i bordet og si at dette er en nasjonal veg. Det må inn på den nasjonale transportplanen, sa Salbu. Han roste kviknedølene for alt det positive som nå skjer i bygda.