Men den økonomiske situasjonen for Sykehuset Innlandet vil også prege Tynset sykehus det neste året, med stor fare for økte ventelister og pasientkøer.

-Uten topp motiverte medarbeidere ville ikke sykehuset på Tynset kunne behandle så mange pasienter, roser en fornøyd divisjonsdirektør Stein Tronsmoen.

Antall innleggelser økte med 10,9 prosent fra 2002. I perioden 2000-2003 har innleggelsene ved sykehuset økt med hele 23,4 prosent. Gjennomsnittlig beleggsprosent over hele året er 94 prosent på medisinsk avdeling, og 83 prosent på kirurgisk avdeling.

110 prosent

Beleggsprosenten har i perioder vært 110 prosent på enkelte avdelinger.

- Det er bare å beklage at aktivitetsnivået har medført flere korridorpasienter enn tidligere år, men vi håper at vi i løpet av 2004 kan få muligheten til å ta i bruk siste delen av tidligere Tynset sykehjem, sier Tronsmoen. Da vil antall korridorpasienter bli redusert.

Polikliniske behandlinger har hatt en økning på 4,6 prosent det siste året, mens antall dagbehandlinger er økt med 7,9 prosent. Fødselstallet holder seg stabilt i underkant av hundre.

- Antall pasiener som venter på behandling er gått ned, og for mange typer lidelser er det nå praktisk talt ikke ventetid ved sykehuset, sier Tronsmoen.

Den høye aktiviteten har bidratt til at de har nådd de økonomiske målene for 2003. Det vil også dette året bli overført midler fra Tynset til eier Sykehuset Innlandet HF.

Frykter pasientkø

- Den økonomiske situasjonen for Sykehuset Innlandet vil også prege sykehuset vårt. Det arbeides nå med et tilpasset budsjett, og det er usikkert om vi kan makte like store arbeidsoppgaver også i 2004, sier Tronsmoen. Faren for økte ventelister og lengre pasientkø er derfor stor.