- Utviklingen av Klevan hyttefelt skal gjøres sammen med lokale samarbeidspartnere. Vi har tro på at gjennom dette samarbeidet med kjente og lokale næringsaktører skal det gjennomføres et svært godt prosjekt med Klevan hyttefelt, sier daglig leder i Byggservice Nord-Østerdal, Bjørn Åsen.

Det er Byggservice Nord-Østerdal som har lagt grunnen for samarbeidet, ved at de nå har 69 hyttetomter til slags i feltet. Brødrene Harsjøen vil gå i gang med opparbeidelse av vei i feltet senere i sommer slik at de første tomtene kan bebygges i løpet av tidlig høst. Men allerede i helgen kjører de første visning på tomtene. Hytteprodusent Malmlaft på Alvdal er invitert med som samarbeidspartner.

- Vi synes det er kjempemessig å bli invitert som samarbeidspartner her. I dette samarbeidet kan det også hende vi sjøl kjøper opp flere tomter og utvikler prosjekter på egen hånd. Med god kjennskap til hverandre ligger også alt til rette for god kommunikasjon oss i mellom, sier Ola Eggset i Malmlaft.

Bruk av utelukkende lokale samarbeidspartnere, sørger i sum for at dette blir en betydelig omsetning for næringslivet i Nord-Østerdalen.

- Dette har betydning for oss alle. Ferdig utbygd er Klevan hyttefelt et prosjekt med stor omsetning. Alle involverte får utvikle seg, og sammen genererer vi store inntekter, oppsummerer Åsen.

Bare tomtene vil ut fra dagens priser utgjøre for tomteselger Byggservice en omsetning på 40 millioner kroner. Og tar man en snittpris på ferdige hytteprosjekter på gjennomsnittlige 1,5 millioner kroner kan Klevan hyttefelt sørge for at det er omsatt for 120.000 til 150.00 millioner kroner når det er ferdigstilt.

- Men da snakker vi om mange år frem i tid, sier Åsen.

Trioen er klar på at det er viktig å kjøre fram prosjektet nå mens Savalen er i støtet.

- Det skjer mye her nå, og vi må henge med for å vise oss frem, mener Åsen.

Ola Eggset legger vekt på at det er en riktig og viktig satsing ved at hytteturistene, i tillegg til at de har kjøpt seg hytte også legger igjen penger i form av at de handler lokalt når de er på hytta.

- Det er jo tall som viser at det legges igjen 40.000 kroner per hytte, og med det hytteantallet som kan bli her sier det seg sjøl at hyttene er viktig for regionen, sier Eggset.

Klevan hyttefelt måler 320 mål og skal inneholde 69 tomter og tre hyttetun. Utsikten fremheves som praktfull fra tomteutvikleren.

- Feltet er vendt på sør-vest og har svært gunstige solforhold. Utsikten er storslått med panorama med sjøen og de omkringliggende områder, blant annet Sølnkletten og Rondane. Fjellet ligger i umiddelbar nærhet til tilbudene på Savalen, lokker Byggservice i sin brosjyre for Klevan.

- De øverste tomtene ligger svært luftig og høyt til helt opp mot snaufjellet, forteller Åsen i Byggservice.

Tomtene måler i snitt ett mål, men det skal bli god plass mellom hyttene til friarealer. Det legges opp til høystandardtomter med opparbeidet vei, strøm, vann og avløp.

Tomteprisen varierer fra 400.000 kroner og opp til 800.000 kroner