tynset: Onsdag uttalte helseminister Bent Høie at det b;r kreves et pasientgrunnlag på minst 60 til 80 000 innbyggere for å drive akuttkirurgi. Det betyr at minst halvparten av dagens norske sykehus er for små, var Høies klare beskjed ifølge NRK.

- Høie sier at sykehus med 20-30000 i pasientgrunnlag ikke bør drive med akuttkirurgi, men kun anestesi og indremedisin. Dette er starten på nedleggelse. Man klarer ikke å skaffe kompetent anestesipersonell hvis de ikke har noe å gjøre på et sykehus, kommenterer Merete Myhre Moen, som i tillegg til å være varaordfører er sjukepleier ved Tynset sjukehus.

- Jobben til anestesi er jo hovedsaklig knyttet opp mot operasjoner. Turnuslegene vil ikke lenger få en fullstendig turnustjeneste og sykehusene blir mindre attraktive også for dem. Tappes sykehusene for oppgaver, tappes de også for fagfolk, og sykehusene vil på denne måten utarmes på sikt, understreker hun.

- Fikser ikke brudd per video

Helseministeren mener mye kan løses med videokonferanse og sykehus-samarbeid.

- Kan brudd, annen sykdom og skade opereres og gipses via videokonferanse? Kan traumepasientene behandles via videokonferanse? spør Myhre Moen, retorisk og svarer langt på veg sjøl:

- Problemet er at det bare i Fjellregionen må fraktes tusenvis av pasienter i to-tre timer hver vei for å få gipset en fot, få på plass en skulder som er ute av ledd, få hjelp til å legge inn et kateter ved vannvannlatningsbesvær, operert et lårhalsbrudd eller observeres etter en hjernerystelse. Pårørende må sette av 4-6 timer til kjøring for å få besøkt sine nærmeste. Dette er jo galskap. Dette kan ikke bøtes med videokonferanser og samarbeid med andre sykehus.

- Liv vil gå tapt

Myhre Moen er svært skuffet over at Høie ikke bringer andre momenter enn størrelse via pasientgrunnlag inn i diskusjonen.

- For eksempel geografi! Tar man ikke hensyn til geografi og avstander til nærmeste sykehus med akuttfunksjoner, vil mange liv gå tapt. Mange skadede pasienter, eksempelvis trafikkskadde, trenger livreddende stabilisering før de kan transporteres lengre distanser til andre sykehus, påpeker hun.

Senterpartivaraordføreren maner til bred politisk jobbing framover.

- Vi må fortelle hvordan realitetene i distriktene er, slik at regjeringen kommer på bedre tanker, eller ikke får flertall for sitt forslag når den nasjonale helse og sykehusplanen skal vedtas i høst. Nå må vi i fellesskap brette opp ermene og gjøre en jobb. Regjeringspartienes mani om større enheter innen skole, kommuner og andre offentlige arbeidsplasser også i ferd med å rasere distrikts-Norge. Jeg håper flere får øynene opp og ser at det er en eneste stor sentraliseringsreform som pågår fra regjeringens side, mener Myhre Moen og viser til erfaringer fra Sverige og Danmark som bevis på det.

- Kommunereformen i Danmark hvor antall kommuner ble kraftig redusert, innfridde ikke hvis du spør andre enn de som ønsket å gjennomføre den. Forskere og innbyggere melder om null kostnadsinnsparing, mindre demokrati og mindre fornøyde brukere av tjenester. Sverige som har sentralisert sin spesialisthelsetjeneste gjennom mange år, har absolutt ikke ført til flere fornøyde pasienter, konstaterer hun