Natt til søndag ble et togsett som sto på Røros jernbanestasjon tagget. Fottavtrykk i snøen tyder på at spraylakkeringen ble utført av to personer. Disse har klatret over et gjerde og kom seg inn på jernbanelinjen.

Samme natt ble en vegg i nordenden av Svølgjatunnelen i Holtålen tagget. Politiet tror det kan være sammenheng mellom disse taggingene og etterlyser tips fra publikum