Tapene i Spekedalen for høye

Av
Artikkelen er over 15 år gammel

RENDALEN: Kostnadene på Spekedalsprosjektet har hittil vært 13,6 millioner kroner. 1.205 sauer er så langt gått tapt.

DEL

Hensikten med Spekedalsprosjektet har vært å flytte sauebesetninger fra ulve- og andre rovdyrutsatte områder til områder med forventet mindre rovviltproblematikk. Iverksetting av vesentlige tiltak mot rovviltskader har også vært et mål. Prosjektet har foregått siden 1999, men det første året regnes som et etableringsår.

3.588 sau

Jostein Haugseth i Rendalen kommune har nylig sluppet rapporten for årets beitesesong.

- Tapene i år er større enn ønskelig, 9,1 prosent, men ikke utover gjennomsnittet for driftsårene sett under ett, informerer Haugseth.

Forholdsvis få kadavre er funnet. Tap og gjenfunn varierer fra besetning til besetning. Årsaker til tap er usikre, men det er dokumentert at bjørn, jerv og ørn har tatt sau i området. Ved siden av sjukdom og uhell er ikke andre årsaker dokumentert.

Spekedalsprosjektet er i alle år drevet av Rendalen kommune. En kommunalt ansatt rovviltkonsulent, administrativt underlagt rådmann, har hatt prosjektansvar og det daglige driftsansvaret. Prosjektet er finansiert av Direktoratet for naturforvaltning.

En suksess

Av de 3588 sau som ble sluppet i vår, har 327 sau gått tapt.

- Spekedalsprosjektet er nå godt innarbeidet. Utgangspunktet for Spekedalsprosjektet var å unngå ulveskader på sau som beitet på Vestkjølen og Hanestadkjølen. I så måte ha prosjektet vært særdeles vellykket. Ikke en eneste sau er dokumentert tatt av ulv i Spekedalsområdet. Å la husdyr på utmarksbeite og ulv få hvert sitt område fungerer, sier Haugseth.

Sau eller ulv

Det kommer an på øynene som ser om det er sauen eller ulven som koster så mye.

- Fellesdrift av husdyr på utmarksbeite effektiviserer drifta . Brukere, gjetere og Rendalen kommune ønsker en fortsettelse av den driftsformen som er etablert gjennom Spekedalsprosjektet, sier Haugseth.

Tapene er prosjektets minusside. De involverte i prosjektet ser ikke for seg ytterligere forebyggende tiltak som økonomisk kan forsvares.

- En står dermed tilbake med én løsning for å bedre tapssituasjonen. Akkurat som i forhold til ulven, husdyr på utmarksbeite og rovvilt må få tilhold i hvert sitt område. En vellykket fellesdrift med dyr på utmarksbeite i Spekedalsområdet betinger at rovviltet må bort, mener Haugseth.

Artikkeltags