TOLGA: Men daglig leder Stian Evensen fortsetter.

- Når det går an å drive byggevarebutikker i Vingelen og Dalsbygda, bør det selvfølgelig være liv laga for en slik butikk her på Tolga også, mener han.

- Må øke volum

Tela-sjef Erland Semmingsen forklarer kjøpet med følgende:

- Trelastbransjen er for tiden preget av knallhard konkurranse og små marginer. Det er en kamp for å få til blå tall på bunnlinja. I og med at marginene er så knappe, må vi øke volumet vårt. Dette kjøpet er et ledd i den tankegangen, sier Semmingsen.

Maxbygg som selskap har eksistert siden 2005. Tela Sag og Høvleri har en historie som går hele 120 år tilbake. Bedriften har sitt eget byggevareutsalg i tilknytning til høvleriet, og dette blir det engen endring på som følge av overtakelsen på Tolga.

Endringer

- Men kommer dere til å kjøre byggevarebutikken som før, eller kan kundene vente seg store forandringer?

- Vi skal være en byggevareforretning, men det er naturlig å se på en del justeringer av vareutvalget. I tillegg til de tradisjonelle byggvarene, har vi også interiør og maling og beis. Det vi imidlertid er helt avhengige av, er en større oppbacking av butikken. Det er så enkelt - og så vanskelig - som at flere må bruke det lokale tilbudet om de ønsker at det skal være der, påpeker Semmingsen.

- Hvordan skal dere klare å øke tilfanget av kunder?

- Det er flere ting vi må se på, men én ting er i hvert fall sikkert - og det er at butikken må profileres bedre enn i dag: Punkt 1 er at folk må vite at vi finnes!

Ny leverandør

Mens Maxbygg var nært knyttet til Maxbo på Tynset, vil den nye byggevarebutikken hente varene fra en ny leverandør.

- Ja, i tillegg til materialer fra Tela, vil vi få varene våre fra Gausdal Landhandleri, opplyser Semmingsen.

For alle

Daglig leder Evensen er i full sving med varetelling når vi er innom butikken på fredag. Forretningen er nemlig kjøpt med hele varelageret. Evensen har et par års fartstid hos Maxbygg, og medgir at lokale byggevarebutikker ikke går av seg selv.

- Vi kommer aldri til å ha som mål at vi skal bli av de største i regionen. Det er imidlertid viktig at det finnes et slikt tilbud. For meg er det en motivasjon å bidra til å bygge opp og beholde virksomheter i lokalsamfunnet. Og ser en på priser, viser det seg at de små butikkene ikke kommer dårlig ut, sier Evensen.

Mer å hente

- Hvem er de viktigste kundegruppene for dere?

- Vi ønsker å være et tilbud for alle, men det er klart at både entreprenører og bønder er svært vesentlige. Forøvrig er Tolga en forholdvis stor hyttekommune, og det bør være mulig å hente ut noe mer på dette markedet. Uansett er det viktig det Semmingsen sier; at vi må gjøre mer for å bli synlige for kundene våre. Jeg har ikke fasiten på hva vi gjør, men vi er nødt til å ta flere grep på det som handler om profilering, sier Stian Evensen.