I dag fastslo instansene som har myndighet til slikt at Glåmas kilde er ei lita tjønn (foreløpig navnløs) i Tydal kommune, nærmere bestemt 200 meter vest for veien på Langsvola, i nærheten av Mustjønna.

Nå er kilden også merket med et severdighets-skilt, som ordføreren i Tydal, John Paulsby, i dag kunne innvie sammen med Statens vegvesen.

Tydals-ordføreren lovte samtidig å sette i sving et arbeid i kommunen med å finne et passende navn på tjønna.

Skiltnedsettelsen i dag var kombinert med en befaring der et 20-talls representanter fra blant andre Statens vegvesen, Statens kartverk og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) deltok.

Barnelærdommen stemmer ikke

Håkon Aurlien, journalist i vegvesenets etatsavis “Vegen og vi”, er en av initiativtakerne bak befaringen. Han har nå planer om ei bok, som har arbeidstittel “Bruene over Glomma”.

- En av hensiktene med befaringen er fra vår side å danne enighet om Glåmas lengde, slik at vi kan fastsette antallet kryssingsbruer, forteller Aurlien.

- Da vi skulle liste opp alle bruene, tok vi utgangspunkt i barnelærdommen om at Glåma begynner ved Aursunden og renner ut i havet i Fredrikstad, men merket oss at elvelengden i ulike web-baserte oppslagsverk varierte fra 589 til 615 kilometer, fortsetter han.

I dag kunne Astrid Voksø fra NVE fortelle at de siste digitale målingene viser at Glåma, fra den navnløse tjønna ved Langsvola og til utløpet, er 621 kilometer lang.

- Med sideløpene i Østfold er det hele 102 eller 103 bruer som krysser elva, legger Aurlien til.

Senere i dag skal det settes opp to skilt til; ett ved Torsvollbrua i Brekken, med teksten “Første bru over Glåma”, og ett ikke langt fra Torsvollen, der elva tar navnet Glåma første gang, med teksten “Her starter Glåma”. Det siste skiltet avdukes av Røros-ordfører Hans Vintervold.

Avveksling

De to ordførerne Paulsby og Vintervold var skjønt enige om at dette var en trivelig dag på jobben.

- Som oftest treffes vi for å diskutere mer alvorlige saker, så dette er ei fin avveksling i hverdagen for oss også, sa Paulsby.