Dommeren var tydelig oppgitt og indignert da han utbrøt:

- Med så mange offentlig gasjerte her, er jeg ikke imponert. Dette er forferdelig. Jeg skjønner ikke at det går an.

Bakgrunnen var at den eldste datteren til ekteparet som er tiltalt i overgrepssaken skulle vitne uten foreldrene til stede i rettssalen, men rett forut for vitneavhøret møtte sin mor ved inngangsdøra til tinghuset.

- Jeg retter ikke kritikken mot bistandsadvokaten, men mot hjelpeapparatet i Alvdal kommune, la sorenskriver Urdahl til.

Folk fra barnevernet fulgte nemlig datteren til tinghuset, men sørget ikke for tilstrekkelig oppsyn med jenta. Dermed støtte tilfeldigvis jenta og hennes mor på hverandre da begge skulle ta seg en røyk utendørs. Det til tross for at retten la stor vekt på at jenta overhodet ikke skulle så mye som å se et glimt av foreldrene, som skulle sitte i et tilstøtende rom mens jenta forklarte seg i retten.

Møtet med mor medførte at jenta likevel ikke ville/orket å forklare seg. Retten har nå tatt pause i håp om at jenta likevel vil makte å avgi vitneforklaring.

Da retten ble satt igjen, svarte jenta nei på spørsmålet om hun ville forklare seg.