Ulvesona må opprettholdes

Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel

Blir dagens ulvesone fjernet, frykter renselskapet at det blir ytterligere press på reinstammen.

DEL

De fire store rovdyra har tilhold i området, i tillegg til ørn.

Rendalen Renselskap forvalter en reinstamme i området fra Tolga i nord til inn i Trysil i sør. Reinstammen er eid av 252 grunneiere, og arealet er på to millioner dekar.

- Betydelig næring

– Reinsjakta innen for området utgjør en betydelig næring i et ellers næringssvakt område, uttaler reinselskapet, som har sendt brev til Fylkesmannen i Hedmark, med innspill til ulvesoneutvalget.

Målet for Rendalen Renselskap er en vinterstamme på 2.000 dyr.

– Etter mange års arbeid var stammen kommet over det ønskede nivå i 2008, og det ble delt ut 600 jaktkort, opplyser selskapet.

De understreker at rovdyrpresset i området er stort, med alle de fire store rovdyra, og dessuten ørn. Belastningen med ulv var stor i 2008, da en ulveflokk på åtte fulgte reinstammen. I perioder senere har det også vært ulv inne i området.

Renselskapet forteller at de har satt ned kvotene kraftig for å klare å bygge opp en stamme på 2.000 dyr igjen, og i 2012 er det delt ut 50 fellingstillatelser.

Frykter press

- Blir dagens ulvesone fjernet frykter vi et ytterligere press på vår reinstamme. Dette vil trolig føre til ytterligere belastning inne i beiteområdet for sau i Rendalen, og for samisk tamreindrift i øst, skriver Rendalen Renselskap i innspillet sitt.

De peker på at rendalsreinenes leveområde har vært, og er, et prioritert beiteområde - ikke bare for rein, men også for sau.

– Det statlig finansierte Spekedalsprosjektet viser tydelig dette, heter det avslutningsvis i brevet.

Artikkeltags