Nørdalen: Etter en mirakuløs reaksjon fra sjåførens side, klarte den unge bilføreren å unngå og kræsje i ei meter tjukk gammel furu. Ferden fortsatte mot vasshuset som ble truffet av taket på sjåførsida. Etter den ville ferden falt bilen ned på sine fire hjul. Etter det vi vet fra sikkert hold, er sjåføren uskadet.

Vasshuset ligger tett ved Fv. 28 og eies av Stein Presthagen i Os.

– Årsaken til at det står akkurat der, er at det kommer opp en vannkilde. Da det var seterdrift her på Svensvollen, ble den brukt til å avkjøle melka. Nå får jeg konsentrere meg om å få den bygd opp på nytt, sier Presthagen.

Tusenårskulturminne

–Vasshuset ble utpekt som Os kommunes kulturminne i Kulturminnestafetten i Kulturminneåret 1997. Dette er et verdifult hus fordi det er bygd etter gamle bygningsmetoder, og det er stadig færre slike vasshus igjen. Vasshuset er ikke freda og var heller ikke forsikra, sier Anne Kristin Rødal som er kultur- og biblioteksjef i Os kommune.

Restaurert i 1997

– Det var Arne Nymoen og jeg som hadde oppdraget med å restaurere dette gamle vasshuset. Nå må vi se på mulighetene med å få lappet det sammen igjen, sier Per Volden i Os og tilføyer at det var godt det ikke gikk med liv i ulykka.